Nyskabende markedsføring af Handelshøjskolen

Storstilet og nyskabende markedsføringskampagne af Handelshøjskolens uddannelser skal tiltrække flere studerende og styrke vores image som et internationalt erhvervsuniversitet

"Universitetet er ligesom et niveau over handelshøjskolen",

"Handelshøjskolen. Det lyder, som noget der er for mere matematisk mindede folk".

Sådan lyder et par udsagn om Handelshøjskolen fra gymnasie- og handelsskoleelever fra Holstebro. Udsagnene kom på bordet i forbindelse med en større analyse af gymnasie- og handelsskoleelevers kendskab til Handelshøjskolen i efteråret 2005 – en analyse som sammen med de årlige rekrutteringundersøgelser danner grundlag for en ny markedsføringskampagne af Handelshøjskolens uddannelser, som netop er blevet lanceret.

- Kendskabsanalysen viste, at elever fra handelsskoler og gymnasier generelt har et begrænset kendskab til Handelshøjskolens uddannelser. De fleste havde forstået, at vi er erhvervsrettede, men forbløffende få var klar over, at vores uddannelser er på universitetsniveau, og at vi tilbyder humanistiske og juridiske fag, fortæller dekan for uddannelse Peder Østergaard.

Øget vækst og styrket image

Sammen med et generelt ønske om vækst i søgningen til vores uddannelser har analysens konklusioner resulteret i udviklingen af en helt ny og meget omfattende markedsføringskampagne. Formålet med kampagnen er at styrke Handelshøjskolens image i hele den midtjyske region, som en uddannelsesinstitution med erhvervsrettede og internationale uddannelser på universitetsniveau.

- Det samlede ansøgertal til Handelshøjskolen har været nogenlunde konstant gennem de seneste år, men de dækker alligevel over meget betydelige strukturelle ændringer. De seneste 4-5 år har der været en stor vækst i ansøgningstallene til uddannelser i erhvervssprog, kommunikation og europæiske studier, mens det årlige antal 1.prioritetsansøgninger til de erhvervsøkonomiske uddannelser i den samme periode er faldet med omkring 200, siger dekan for uddannelse Peder Østergaard, der sammen med Team for kommunikation og eksterne relationer og Studievejledningen står bag kampagnen.

Kampagnen fokuserer især på bacheloruddannelserne. Derudover laves der specialkampagner for HA.jur, HA. dat. og fransk, hvor der især ønskes vækst, samt kandidatuddannelserne.

Inddragelse af studerende og mediebureau

Tidligere har promoveringen af Handelshøjskolens uddannelser kun foregået med udgangspunkt i interne kompetencer og antagelser. Man tog udgangspunkt i en bestemt selvopfattelse og regnede med, at den stemte overens med omverdenens opfattelse og kendskab til, hvilke uddannelser vi kunne tilbyde. Fokus var dengang mere på information end på decideret markedsføring. Til udarbejdelsen af den nye kampagne har man valgt at involvere mediebureauet Mediaedge:cia og en gruppe af Handelshøjskolens egne studerende som sparringspartnere i processen.

- Vi havde behov for at inddrage nogle sparringspartnere, der kender målgruppens interesser og mediebehov bedre, end vi selv gør. Det har resulteret i en kampagne, der inddrager helt andre medier, end vi tidligere har fokuseret på, og som er langt mere imageorienteret, end vi har været vant til, siger Peder Østergaard og peger på en af plakaterne i lyserøde nuancer, som kommer ud at hænge på jyske gymnasier og handelsskoler. Rent personligt synes jeg ikke lige godt om alle dele af markedsføringen, men en halvtredsårig dekan kan ikke afgøre på egne fornemmelser, hvad der er godt design, når målgruppen er mellem 18 og 25 år, siger Peder Østergaard.

Første skridt på en længere rejse

Dette års markedsføringskampagne er blot et enkelt led i en længere proces, der skal styrke Handelshøjskolens image som erhvervsuniversitet, tiltrække flere studerende og mindske frafald via større synliggørelse og bedre information.

- Til april vil vi evaluere på kampagnen og se, hvad der har virket, og hvad vi skal gøre anderledes. Disse resultater vil danne grundlag for kampagnen for 2007, der skal være klar inden juni i år, oplyser Peder Østergaard.

Læs mere om detaljerne i markedsføringskampagnen: medievalg og åbent hus

Oops, an error occurred! Code: 202302060305435bdbdbca