Nyt sprog - ny profil

19.03.2007

På alle linjer, hvor undervisningssproget skifter til engelsk, vil internationale emner samtidig få mere plads, siger studieleder
Frank Pedersen.

Studieleder Frank Pedersen er ikke i tvivl om, at kandidatlinjer, der nu lægges om til engelsk, også i nogen grad skifter indhold:

- Det er ikke et spørgsmål om at tage en kandidatuddannelse som hidtil og blot udskifte undervisningssproget til engelsk. Vi har kigget uddannelserne grundigt efter i sømmene og set et klart behov for at ændre på hele strukturen. Internationaliseringen betyder, at nogle danske emner erstattes med nogle mere internatonalt orienterede. Ved at skifte sprog skifter vi også over til uddannelser, der afspejler globaliseringen med de nye kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet, siger han og nævner som eksempel faget personaleledelse, der vil få en ny profil.

- Vi kender faget personaleledelse med dansk kontekst. Men personaleledelse handler i dag også om international Human Resource Management, hvor man ser på det i internationalt perspektiv. Faget vil derfor i høj grad fokusere på, hvilke problemer der kan opstå, når forskellige kulturer skal samarbejde.

Mange kandidater fra ASB bliver ansat i internationale miljøer. Derfor skal undervisningen også fokusere på forskellige landes kulturer.

ASB forsøger hele tiden at følge de samme trends som i erhvervslivet.

- For eksempel øger vi udvekslingen med Kina, og det afspejler, at Kina kommer til at spille en stor rolle i dansk og international business i de kommende år, siger Frank Pedersen.