Østen for fremtiden

08.02.2007

Eventyret venter de studerende i Østen. Tre lande, der hitter nu og i fremtiden, er Kina, Indien og Tyrkiet. Det bedste, man som ASB-studerende kan give sig selv og de danske virksomheder, er et studieophold i den fremmede kultur. Forholdene dér er yderst attraktive, og det akademiske niveau har for længst overhalet både engelske, amerikanske og danske universiteter.

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet ønsker, at flere studerende vælger udvekslingsophold i Kina, Indien og Tyrkiet. I langt de fleste danske virksomheder peger trenden på netop disse tre lande som et sandt skatkammer, kulturelt og kommercielt. Østen byder på fremtidens mest interessante og foretrukne handels- og samarbejdsmarkeder.

- Den situation er velkendt, og ASB er på forkant med udviklingen med tætte partnerskaber og øget samarbejde med de allerbedste universiteter i de tre lande. Men vi mangler stadig at få de studerende til at rette blikket den vej. Der er i øjeblikket ikke volumen nok i udvekslingen med de tre store lande, fortæller vejleder på Internationalt Kontor på ASB, Steen Weisner, der mener, at der hersker en vis konservatisme blandt de studerende.

- De vælger studieophold ud fra det, de kender bedst, og så falder valget oftest på de gamle anerkendte engelske, amerikanske og australske universiteter, hvor man har en opfattelse af, at det er nemmere at begå sig i kulturen og sprogligt klare sig på engelsk.

- Det er bare ikke tilfældet, og det skyldes i høj grad uvidenhed om forholdene i de nye samarbejdslande. Under studieophold i Kina, Indien og Tyrkiet vil man opleve et højt akademisk niveau, der for længst har overhalet både engelske, amerikanske og danske universiteter. Her kan de studerende møde nogle meget dygtige forskere og undervisere. Og hvad der er lige så vigtigt at få med hjem i kufferten: Dybere indsigt i og forståelse for en fremmed og anderledes kultur og erfaring i at samarbejde med disse.

Begge veje
Det er netop viden og kendskab til kulturen i disse lande, de danske virksomheder har så hårdt brug for. Derfor rustes ASB-studerende bedre til fremtidens globale jobmarked, hvis de sørger for at få de nye kulturer ind under huden allerede i studietiden, og effekten ved denne udveksling går begge veje, siger Steen Weisner.

- Jo flere danske studerende, der rejser derud, desto flere vil der komme hertil for at berige vores studiemiljø, siger han. Studerende på ASB er kendte for at være de allerbedste ambassadører for de danske uddannelser. Når de rejser ud, skaber de interesse for Danmark og danske forhold. Derfor opfordres ASB-studerende til at rejse til de tre lande, hvor der mangler viden om Danmark og interesse for danske studier. Som studerende kan man være lige netop den unge friske inspirationskilde, der kan trække Danmark i førertrøjen som attraktivt uddannelsesland og global handelspartner. Ellers risikerer vi at tabe de attraktive grupper af studerende fra Kina, Indien og Tyrkiet til andre lande, siger Steen Weisner.

Knæk kurven
Strømmen af udenlandske studerende til ASB er stagnerende. Det er derfor på høje tid at handle, siger Steen Weisner. Han var for nylig ude med samme budskab i en artikel i Jyllands-Posten, hvor han henviste til en ny rapport, der viser, at samfundet går glip af store indtægter og viden fra udlandet, fordi studerende undgår Danmark. Ifølge rapporten kom 4300 udenlandske studerende til Danmark i 2006, hvilket er 554 færre end i 2005, men samme antal som i 2004. Altså et fald her og nu og en stagnation i forhold til 2004.

Mens Steen Weisner står for de internationale fuldtidsstuderendes uddannelsesforløb, har hans kollega, Patrizia Marchegiani fokus på de studerende, der kommer hertil på udveksling. Hun fortæller, at niveauet i øjeblikket ligger på omkring 200 udvekslinger per semester, og at der sendes et tilsvarende antal ud. Udvælgelsen foregår ikke tilfældigt. Der lægges stor vægt på sammensætning og kombination af de udenlandske studerende i grupper, så der skabes basis for et varieret og dynamisk miljø.


Påtænker du at tage på udveksling?

Ansøgningsfristerne er:

23. februar 2007 for alle økonomi-studerende (udveksling efterårssemes­tret 2007)

September 2007 for alle sprog- og er-hvervskommunikationsstuderende (udve­ksling foråret 2008 og efteråret 2008)

Al information om udveksling finder du på www.asb.dk/studinfo/studyabroad