Oversættelse i eksotiske omgivelser

17.05.2010 | sannera
Seks CLM-studerende satte for nylig kursen mod Korfu. 14 dages intensiv undervisning i selskab med studerende fra Norge, Letland, Grækenland og Østrig ventede. Udbyttet blev blandt andet nedbrudte fordomme, faglige udfordringer og et andet perspektiv på dansk undervisningskultur.


For tredje gang har ASB i samarbejde med fire andre europæiske universiteter fået bevilliget midler fra EU's Sokrates-program til fremme af oversættelse til de mindre europæiske sprog som netop dansk, lettisk og græsk. Konkret giver Sokrates-midlerne mulighed for at godt 30 translatør-studerende fra forskellige europæiske lande kan mødes på Korfu til intensiv undervisning i og fagligt samarbejde om oversættelse. Undervisningen handler dog ikke kun om oversættelse, men også om tekstproduktion, metode, redskaber og ikke mindst oversættelse i praksis.

Selve den interkulturelle dimension fremhæves af de studerende som lærerig i sig selv, da den var med til at sætte de forskellige undervisningsformer i perspektiv:

- Det var rigtig interessant og lærerigt at se, hvor stor forskel der var på undervisningen – både pædagogisk og fagligt. De danske undervisere stiller for eksempel mange flere spørgsmål til de studerende. Ved at se andre undervisningsformer, er jeg kommet til at værdsætte den danske undervisningsform mere, fortælle Bine Boldsen, som læser tysk og europæiske studier på 2. semester af CLM-uddannelsen.

I løbet af de to uger skulle de studerende først i blandede internationale grupper skrive en artikel til et tysk magasin, hvorefter de i den anden uge arbejdede i nationale grupper med at oversætte en af de artikler, der blev skrevet ugen før, til deres modersmål. Sine Marie Kirkegaard, som læser på CLM Translatør og Tolk, er enig i, at det var særdeles lærerigt at opleve andre undervisningskulturer end den danske:

- Noget af det jeg har fået ud af turen er en langt større forståelse for, hvorfor teoriundervisningen faktisk er så vigtig. Nu hvor jeg har oplevet andre der har en måske mere fagspecifik, men mindre metodisk tilgang til oversættelse, har jeg fået bekræftet, at metodebevidsthed og det at kunne argumentere for sine valg er af stor betydning, fremhæver Sine Marie Kirkegaard.

Intensiv undervisning giver effektiv læring
De 14 dages kursus vekslede mellem gruppearbejde og holdundervisning, hvor de studerende blev undervist af undervisere fra de fem institutioner. ASB var repræsenteret af lektor Tina Paulsen Christensen og lektor Marianne Grove Ditlevsen fra Institut for Sprog og Erhvervskommunikation. De understreger, at et sådant intensivt forløb er med til at styrke fagligheden:

- Opholdet bestod af en rigtig god og lærerig cocktail for de studerende, da faglighed, interkulturelle erfaringer, intensiv undervisning og et stærkt fokus på anvendelse af oversætterkomptencer gik op i en højere enhed. På den måde har opholdet uden tvivl haft stor læringsmæssig værdi for de studerende. Derudover tror jeg, det har været lærerigt for de danske studerende at få et andet perspektiv på den ofte meget dialog-baserede danske undervisningskultur. Det har uden tvivl givet dem en anden forståelse for, hvorfor undervisningen er som den er, og øget bevidsthed om at det er nogle brugbare redskaber, de får med på den måde, udtaler lektor Tina Paulsen Christensen

Ud over ASB deltog Högskolen i Østfold (Norge), Karl-Ranzens-Universität Graz (Østrig), University College Ventspils (Letland) og Korfu Ionian University (Grækenland).

Yderligere oplysninger:Lektor Tina Paulsen Christensen
Institut for Sprog og Erhvervskommunikation
Tlf.: 8948 6190
E-mail: tpc@asb.dk


/Lotte Fisker Jørgensen


Studerende