Personlige skemaer for foråret er klar i januar

I starten af januar kan du se, hvornår og hvor din undervisning kommer til at ligge i forårssemestret.

07.12.2012 | Mette Gebauer Johannsen

Studieadministrationen har netop nu travlt med at lave skemaer og booke lokaler. Al undervisning på School of Business and Social Sciences bliver nu planlagt i et nyt fælles planlægningssystem, der skal sikre at alle lokaler bliver udnyttet på den bedste måde.

Til januar kan du her på studieportalen under ’Timeplaner’ se dit personlige skema for de kurser, du har tilmeldt dig i foråret. De præcise datoer veksler lidt fra institut til institut – og fag til fag:

  • Jura:                                               7. januar
  • CM (Jur.)*                                        7. januar
  • CM (Jur.)                                        11. januar
  • Statskundskab:                              11. januar
  • Psykologi                                       21. januar
  • Erhvervsøkonomi (HA/CM)                11. januar
  • Økonomi (Soc./Oecon.)                   11. januar
  • Erhvervskommunikation:                  18. januar

 * Følgende fag: International skatteret (4620220041), Fast ejendom (4629720304), Arbejdsret (4629620604), Kollektiv arbejdsret (4620720130), EU External Trade (420122U004). Fagene er delt mellem Jura og Cand.Merc. Jur. og de optræder derfor på to skemaer.   


Ny procedure for skemaplanlægning

Som hovedregel har antallet af studerende på de enkelte hold betydning for, hvilke lokaler, der skal bookes, og derudfra bliver undervisningstiderne placeret. Planlægningen begynder, når tilmeldingsperioden er overstået. Det er derfor vigtigt, at alle studerende altid tilmelder sig undervisningen i tilmeldingsperioden, så man ud fra tilmeldingerne kan se, hvor mange studerende, der skal være på de enkelte hold.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at Studieadministrationen via studieadm.bss@au.dk

Administrative forhold