Portræt af Børge Obel

13.10.2004

Han er af natur en rolig og fattet mand. Men selvfølgelig gør det indtryk, sådan at stå ansigt til ansigt med en fyldt aula med 400 medarbejdere på Handelshøjskolen. Pludselig bliver det hele meget konkret. Alt det, han har tænkt på, siden han en sommerdag læste rektoropslaget i et fly på vej hjem fra New Orleans.

- Jeg så opslaget i avisen. Jeg gennemgik hurtigt de fem krav til ansøgere. Det var som om, der stod mit navn på opslaget. Det lød også, som om Handelshøjskolen ville noget. Det lød spændende, så jeg skrev en ansøgning. Og her sidder jeg så i dag, fortæller den kommende rektor, Børge Obel, under interviewet på hans midlertidige kontor i K-bygningen.

En erfaren leder

Han er glad for at have mødt medarbejderne, og det begynder for alvor at gå op for ham, at han skal sige farvel til 30 års engagement på Syddansk Universitet. Et engagement, der har ført ham rundt i alle typer af lederroller såsom dekan, studieleder, institutleder og fagrådsformand. Derudover har Obel været medlem af utallige råd og udvalg - i mange tilfælde som formand. Konsistorium, fakultetsråd, medlem af institutbestyrelsen for Institut for Organisation og Ledelse og i dag sektionsleder for forskningssektionen Strategisk Organisationsdesign.

Så Børge Obel må være en inkarneret del af SDUs identitet. Hvordan kan han rejse fra alt det?

- Da Universitetsloven faldt på plads, blev der skabt nogle nye rammer for ledelse på universiteterne. Det åbner for nye muligheder, og jeg bestemte mig allerede dengang til at holde øje med, om der kunne være en interessant rolle for mig der, fortæller Børge Obel.

Ikke, at han er enig i alt i Universitetsloven. Universiteternes uafhængighed og forskningens langsigtede fokus er stadig vigtige emner. Men den nye ledelsesstruktur er da interessant.

Kommende rektor Børge Obel- Med loven er ledelsesansvaret klart placeret, og det får naturligvis betydning for de beslutninger, som må træffes i det daglige. Men det er vigtigt, at ledelsen fungerer som et team.

Visionen er klar

Børge Obel har en vision klar: at videreudvikle Handelshøjskolen i Århus til en skarpt profileret og international anerkendt Business School med stærk forankring i det omgivende samfund og dansk erhvervsliv.

Mange af ordene vil medarbejdere på Handelshøjskolen kunne nikke både genkendende og anerkendende til. De står i den strategi, som hele institutionen har lagt så mange kræfter i at formulere, og som vi fortsat arbejder på at få gjort til virkelighed.

EQUIS panelet vurderede Handelshøjskolen til "at stå på tærsklen til store muligheder". Strategibejdet har altså skabt et fundament, som vi kan tage afsæt fra, når vi nu skal tage det næste store spring. Spørgsmålet er, hvor højt dette spring skal være - og hvor vi skal springe hen?

Børge Obels profil kan måske give os en fornemmelse af, hvad vi kan forvente os:

Det faglige niveau er højt og på internationalt niveau, hvor Obel har publiceret i de bedste internationale tidsskrifter.

Børge Obel har deltaget i den regionale udvikling på Fyn og Sydjylland med fokus på erhvervsudvikling i samspil mellem universitet, erhvervsliv og offentlige myndigheder. Han er næstformand i Syddansk Innovation A/S og har bl.a. været med til at reorganisere hele iværksætterstøtten og skabe nye måder at drive de syddanske forskerparker på.

Han har startet uddannelser, organiseret forskningsmiljøer og skabt vækst og udvikling, hvor han kom frem. Han var en af de primære kræfter i forbindelse med etableringen af SDU i 1997/1998 og sidder i bestyrelsen i flere danske virksomheder såsom BankInvest, der forvalter mere end 50 milliarder kroner.

Glæde ved at skabe og gennemføre

Listen over aktiviteter, tillidsposter, resultater og relationer er lang. Uden tvivl en målrettet og resultatorienteret mand, der forstår af få mennesker og penge til at vokse.

Hvad er det, der driver en mand som Børge Obel?

- Ja, bare jeg vidste det, svarer han smilende. Jeg kan vel grundlæggende godt lide, at der sker noget. Jeg kan lide at skabe noget sammen med andre og få noget gennemført.

Næste skridt

Hvordan vil Børge Obel gribe sagen an?

Vi får ingen konkrete udmeldinger i dag. Han har allerede annonceret, at den første tid vil han bruge på at lære Handelshøjskolen at kende. Institutter og afdelinger vil få besøg af Børge Obel, og han vil lytte. Til bestyrelsesmødet den 23.november vil han så komme med en indstilling til den videre proces - herunder en tidsplan for ansættelse af dekaner og institutledere.

Men på det generelle plan vil han godt komme med et første svar:

- Som jeg nævnte under morgenmødet i dag, så er det helt centrale ord KVALITET. Vi skal levere forskning og udvikle uddannelser af så høj kvalitet, at vi bliver anerkendt af andre forskere, af studerende og af samarbejdspartnere, udtaler Børge Obel og understreger, at det er vigtigt for et universitet som Handelshøjskolen at finde sin niche.

En erfaring, han har med sig fra SDU. Eksempelvis var gruppen inden for statskundskab for år tilbage nødlidende. Fald i studentersøgning. Medarbejderflugt.

- Som konsekvens valgte man at satse på forskning i kommunale forhold, og i løbet af få år blev gruppen førende inden for området både nationalt og internationalt. Derfor er det f.eks. næsten altid forskere fra SDU, der udtaler sig i pressen om kommunalreformen, fortæller Børge Obel. Satsningen på den forskningsmæssige profilering blev også den base, hvorfra gruppen kunne starte scient. pol.-uddannelsen, som nu har stor søgning.

En ægte jyde

Interviewet er ved at være slut. Udenfor venter tre studerende fra Commerciel.

Vi når lige at vende, at han oprindeligt kommer fra Nørresundby, at ja, han er langt ude i familie med cigardynastiet Obel - men kommer fra den fattige del af familien :-), hans kone Dorit er læge, at de har en datter på 31, der er lærer og bor i Århus og en søn på 20 i Odense.

- Han læser HA(dat.), og jeg skulle faktisk have undervist ham i næste semester. Men det når jeg nu lige at slippe for, siger Børge Obel i døren.

PEKA