Prisopgave med projektmulighed

<NOBR>ANTONIUSFONDEN udskriver prisopgave med projektmulighed</NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Der ønskes en analyse af muligheder og begrænsninger i et samarbejde mellem det private </NOBR>

<NOBR>erhvervsliv og frivillige organisationer og foreninger på det sociale område. Besvarelsen skal </NOBR>

<NOBR>indeholde en diskussion om det gensidige udbytte af et sådan samarbejde og skal omfatte udkast til </NOBR>

<NOBR>et projekt, som kan udmøntes i en forsøgsvirksomhed. </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Et på basis af udkastet udarbejdet forsøgsprojektet vil efter en efterfølgende faglig vurdering kunne </NOBR>

<NOBR>støttes med op til 100.000 kr. </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Der vil være følgende priser: </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>1. pris på 50.000 kr. </NOBR>

<NOBR>2. pris på 25.000 kr. </NOBR>

<NOBR>3. pris på 10.000 kr. </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Prisopgaven skal være af et omfang på mindst 25 sider skrevet med 12 pits og 4.500 anslag </NOBR>

<NOBR>(inklusive mellemrum) pr. side. Prisopgaven indsendes både på diskette og i printet kopi under </NOBR>

<NOBR>mærke. Opgaven skal være ledsaget af en lukket kuvert indeholdende navn, adresse, telefonnummer </NOBR>

<NOBR>og evt. e-mail og med tydelig angivelse af anvendt mærke på forsiden af kuverten, til adressen: </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>ANTONIUSFONDEN </NOBR>

<NOBR>att. afdelingsleder emeritus Knud-Erik Sabroe </NOBR>

<NOBR>Nordre Strandvej 103 </NOBR>

<NOBR>8240 Risskov </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Seneste frist for aflevering af prisopgaven er 1. marts 2005 (poststemplets dato). Prisoverrækkelse </NOBR>

<NOBR>finder sted i maj 2005. ANTONIUSFONDEN forbeholder sig ret til at offentliggøre de præmierede </NOBR>

<NOBR>opgaver på en relevant måde, eventuelt anvendt som undervisningsmateriale. </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Prisopgaven vil blive bedømt af en komité, hvori indgår: Overlæge Vibeke Goldschmidt; fhv. </NOBR>

<NOBR>socialoverlæge Anse Leroy; fuldmægtig, cand.scient.pol. Grete Wendt; politimester, cand.jur. Ole </NOBR>

<NOBR>Scharf og afdelingsleder emer., cand.psych. KnudErik Sabroe. Bedømmelseskomité til projekt vil </NOBR>

<NOBR>blive sammensat i forhold til projektets tema. </NOBR>

<NOBR></NOBR> 

<NOBR>Eventuelle spørgsmål om prisopgaven kan rettes til Knud-Erik Sabroe på telefon 86 17 57 12 eller </NOBR>

<NOBR>e-mail: kesabroe@privat.dk </NOBR>

Oops, an error occurred! Code: 202112070255366759a91e