Professor Morten Balling går på pension

Professor i finansiering Morten Balling siger farvel og tak efter 42 år på Handelshøjskolen

Det var et ønske om at vende tilbage til Århus sammen med sin kone og deres første barn og et stillingsopslag som bibliotekar, der i første omgang trak professor Morten Balling fra cand.polit.-studierne på Københavns Universitet til Handelshøjskolen i Århus. Bibliotekar-stillingen blev imidlertid hurtigt erstattet af en stilling som amanuensis – takket være en vågen rektor med de rette forbindelser.

Professor Morten Balling- Min kone Ellen og jeg er begge jyder, og hele vores familie boede dengang i Jylland. Ellen var gravid, og vi ønskede at flytte tilbage til Århus for at få vores første barn. At det lige præcis blev Handelshøjskolen skyldtes, at der blev opslået en stilling som bibliotekar, som jeg søgte. Kort tid efter, at jeg havde søgt stillingen, havde jeg et møde med den daværende rektor Søren Gammelgaard, og han fandt hurtigt ud af, at jeg hellere ville være amanuensis i nationaløkonomi. Da han åbenbart gerne ville ansætte mig, ringede han til undervisningsministeriet og fik lov til at oprette en ny stilling. Det var sådan noget, der kunne lade sig gøre i de glade tressere, fortæller Morten Balling, Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik.  

Hvorfor lige finansiering?

Morten Ballings store interesse for finansieringsområdet blev allerede vakt under studierne, hvor især Erik Hoffmeyer, der senere blev nationalbankdirektør, stimulerede hans interesse for pengepolitik og finansiering.

- At jeg i første omgang fattede særlig interesse for finansiering kan jeg helt sikkert takke Hoffmeyer for. Derudover var tresserne og halvfjerdserne en særdeles interessant tid, hvor der skete store omvæltninger i både den danske og internationale penge- og valutaverden, så området bød konstant på nye udfordringer, fortæller Morten Balling, der i 1969 for alvor fik mulighed for at koncentrere sig om finansiering, da han blev studieleder på det nyetablerede Institut for Finansiering og Kreditvæsen.

Særlige højdepunkter

Når talen falder på højdepunkter i Morten Ballings karriere på Handelshøjskolen, fremhæver han især de gange, han har fået udgivet bøger. Derudover falder udnævnelsen som professor i 1974 ind under denne kategori. Det måske største højdepunkt i sin karriere oplevede Morten i efteråret 1993, hvor han blev valgt til rektor.

- Til at starte med havde jeg ikke planer om at gå efter rektorposten, men da flere af mine kolleger opfordrede mig, besluttede jeg mig for at stille op, fortæller Morten Balling om det første skridt mod posten som rektor – en post han skulle komme til at bestride i to valgperioder frem til 2001.

Nye bygninger, politiske udskiftninger og udveksling

I løbet af de knap otte år, Morten Balling var rektor, skete der bl.a. store ændringer i Handelshøjskolens fysiske rammer, hvor L- og U-fløjen og Konsistoriegården blev indviet. Perioden bød også på store udskiftninger på det politiske plan, og Morten Balling stiftede derfor bekendtskab med flere forsknings- og undervisningsministre - især i Rektorkollegiet, hvor han i en periode sad som næstformand.

Under træet er en messingplade med inskriptionen: Oregon State University, ti års samarbejde 1987-1997- En rektors hovedopgave er jo at varetage institutionens interesser, og det glædede mig derfor meget, når der kom positive resultater ud af at kæmpe for Handelshøjskolen, siger Morten Balling. En anden ting, han husker tilbage på med glæde var ti-års jubilæet for Handelshøjskolens første udvekslingsaftale, der var indgået i 1987 med Oregon State University.

- Denne aftale markerede starten på vores internationaliseringsproces, og det var derfor en stor begivenhed, da vi i anledning af vores fælles jubilæum fik besøg fra Oregon. Der eksisterer faktisk to mindesmærker for jubilæet. På græsplænen foran Handelshøjskolen ud mod Ringgaden plantede vi en Oregon pine, ligesom der blev plantet et bøgetræ i Oregon, fortæller Morten Balling. 

Værdifuldt bestyrelsesarbejde

I tiden på Handelshøjskolen har Morten Balling varetaget adskillige tillidshverv i forskellige bestyrelser – noget han anser for at have været værdifuldt i hans virke som både forsker og underviser.

- Jeg har altid betragtet det som et privilegium, at jeg har haft mulighed for at påtage mig bestyrelsesarbejde sideløbende med mit arbejde på Handelshøjskolen. Det er en form for brobygningsarbejde mellem teori og praksis. Som bestyrelsesmedlem kan man drage nytte af sin teoretiske viden, og som underviser og forsker kan man bruge bestyrelseserfaringen til at gøre både forskning og undervisning mere anvendelsesorienteret, forklarer Morten Balling og refererer til sin bestyrelseserfaring fra meget forskellige virksomheder – en bank, et realkreditinstitut, en investeringsforening, en autoforhandler, et entreprenørselskab, en detailhandelskoncern og flere tømmerhandler og investeringsselskaber.

Et helt arbejdsliv på Handelshøjskolen

Men hvad har så været Morten Ballings motivation for at tilbringe hele sit arbejdsliv på Handelshøjskolen?

- På sin vis kan du sige, at det skyldes mangel på fantasi! Det skal forstås på den måde, at jeg ikke har kunnet forestille mig en arbejdsplads, som kunne tilbyde mig mere spændende og frie arbejdsforhold, end jeg har haft på Handelshøjskolen. De 42 år har budt på en fantastisk udvikling, og jeg har stort set været glad for at gå på arbejde hver dag. Min daglige kontakt til kolleger og studerende og de livlige diskussioner i frokoststuen og auditorierne har bidraget til at skabe et godt og spændende arbejdsmiljø, som jeg har været glad for at være en del af.

Gradvis tilbagetrækning

Selvom Morten Balling går på pension, slipper han dog ikke kontakten til hverken Handelshøjskolen eller forskningsverdenen lige med det samme.

- Pension indebærer en forskydning af balancen mellem arbejds- og familieliv. Jeg er så heldig, at både Ellen og Handelshøjskolens ledelse går ind for, at denne forskydning sker gradvist. Jeg har sagt ja til at undervise i forbindelse med årets sommeruniversitet og forbliver desuden i bestyrelsen for SUERF – en europæisk finansiel forskningsorganisation. Derudover regner jeg med at møde op til seminarer og andre faglige arrangementer på Handelshøjskolen, siger Morten Balling, der desuden fortsat vil arbejde på en række forskningsprojekter.

MGE

Oops, an error occurred! Code: 202209290306028f416fcb