Rådgivning og støtte til studerende med dansk som andetsprog på AU

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) ved Aarhus Universitet har i efteråret 2013 forskellige undervisnings- og vejledningstilbud til studerende med andet modersmål end dansk.

02.09.2013 | Majbritt Nielsen

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) ved Aarhus Universitet har i efteråret 2013 forskellige undervisnings- og vejledningstilbud til studerende med andet modersmål end dansk på Aarhus Universitet.

Der udbyder kurser i Skriftlig akademisk formidling og i Mundtlig akademisk kommunikation og formidling. Kurserne starter i uge 39 på Campus Aarhus. Et kursus strækker sig over i alt 6 undervisningsgange a 3 lektioner.

Undervisningen fokuserer på bl.a.:

  • Videnskabeligt sprog
  • Klart sprog
  • Korrekt sprog
  • Ordforråd
  • Argumentation
  • Det gode mundtlige oplæg

RSE udbyder også i et begrænset omfang individuelle studiestøtteforløb med akademisk læse-skrivevejleder eller en faglig mentor til tosprogede studerende med dansksproglige og studiemæssige vanskeligheder.

Nedenfor findes RSE's undervisnings- og vejledningstilbud for efteråret 2013 samt en generel folder om tilbud til studerende med studiemæssige vanskeligheder:

1) et informationsark, der præsenterer RSE’s  undervisnings- og vejledningstilbud i efteråret 2013 på Campus Aarhus: et informationsark om RSE’s undervisnings- og vejledningstilbud til studerende med dansk som andetsprog i efteråret 2013 på Campus Aarhus

2) et informationsark, der præsenterer RSE’s  undervisnings- og vejledningstilbud i efteråret 2013 på Campus Emdrup http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/rsc/Opslag_DSA_RSE_Emdrup_efteraar_2013.pdf

3) RSE’s generelle folder om tilbud til studerende med studiemæssige vanskeligheder pga. psykiske eller neurologiske lidelser, læse-skrivevanskeligheder (ordblindhed), fysiske handicap eller dansk som andetsprog: RSE’s generelle folder om tilbud til studerende med studiemæssige vanskeligheder pga. psykiske eller neurologiske lidelser, læse-skrivevanskeligheder (ordblindhed), fysiske handicap eller dansk som andetsprog

Alle interesserede er velkomne til at kontakte Rådgivnings- og Støtteenheden ved Aarhus Universitet.

Studerende