Regeringen strammer kravene til studerende

09.06.2008 | mabe

Kortere tid til speciale. Hurtigere omeksamen. Og snart måske også "bøde" til universiteterne, hvis du snøvler lidt for meget i din studietid. Nye krav vælter ned over de studerende. Hvad blev der af tid til fordybelse og kvalitet?

Landets universiteter står i år over for en række ændringer som følge af regeringens aktuelle uddannelsesreformer. Hvordan kan ASB bevare den høje akademiske kvalitet i uddannelserne, når der fra regeringens side lægges pres på at få de studerende igennem uddannelsesmøllen hurtigst muligt? Og hvilke konsekvenser har det for de studerende, når den tidsmæssige skrue strammes?

Det nyeste udspil fra regeringen er et lovforslag om, at landets universiteter skal belønnes økonomisk, når de studerende gennemfører uddannelserne på cirka normeret tid. Hvis de studerende forlænger studietiden yderligere, mister universitetet indtægter og dermed midler til at forbedre og drive uddannelserne.

Outline har spurgt prodekan Peder Østergaard, hvilke konsekvenser de nye regler får for de studerende på ASB.

- Vi er meget opmærksomme på, at tidspresset ikke skal gå ud over de studerende og fagligheden. Vi ønsker at bevare den høje akademiske kvalitet, som uddannelserne på ASB er kendt for. Men samtidig er vi også nødt til at arbejde ud fra de fastsatte rammer, vi får fra Christiansborg. Derfor forsøger vi gennem forskellige tiltag at gøre det så smertefrit som muligt for de studerende at nå det, de skal, forklarer Peder Østergaard.


Peder Østergaard

Blandt disse tiltag er det populære Summer University, hvor de studerende kan bruge en del af sommerferien på at følge valgfag og opnå ECTS points og dermed lette presset i løbet af semesteret, eksempelvis når de skal i praktik. Derudover har ASB gjort det muligt for kandidatstuderende at tilmelde sig specialet i både januar og april. På den måde kan studerende, der har valgfag og praktik i samme semester, vente med at tilmelde sig specialet til april og dermed mindske presset.

Tidspres risikerer at ramme de svage studerende
Peder Østergaard udtrykker dog bekymring for, at den forkortede tidsramme for specialet kan resultere i, at de studerende fravælger at samarbejde med erhvervslivet, fordi det er for omfattende og tidskrævende.

- Vi ønsker, at de studerende fortsætter med at samarbejde med erhvervslivet, da erfaringerne viser, at det øger chancerne for job efter studietiden. Men vi er klar over, at det bliver sværere og kræver mere af de studerende, udtaler Peder Østergaard.

Han frygter desuden, at de mange nye regler vil resultere i, at de studerende, der har svært ved at følge med eller arbejder anderledes end normen, sakker bagud.

- Nogle studerende producerer bedre eksamener og projekter, hvis de har meget tid til fordybelse, men dem tages der desværre ikke hensyn til med de nye reformer. Der er ikke længere den samme mulighed for at tage hensyn til den enkelte, fordi agendaen i højere grad går ud på at få de studerende hurtigt igennem systemet, lyder det fra Peder Østergaard.