Rejsestipendier til specialestuderende

07.01.2005

RUF – Rejsestipendier til specialestuderende med forskningsprojekter af relevans for dansk ulandsbistand.

Forskningsrådet for Udviklingsforskning (RUF) har til uddeling i efteråret 2004 og foråret 2005 bevilget et antal rejsestipendier af max. 15.000 kr. til specialestuderende, der har fået godkendt specialeprojektet og er på sidste del af studiet ved en dansk højere læreanstalt.

Studierne kan have relevans for dansk udviklingsbistand, og enten ligge inden for et af fem forskningsnetværks områder (jf. nedenfor) eller inden for andre forskningområder, som netværkene ikke dækker.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2005. Ansøgningsskema og –betingelser findes på http://www.geogr.ku.dk/edu/RUF-rejsestipendier/stipendier.htm.

Yderligere oplysninger fås på sekretariatet for RUF-Rejsestipendier, c/o Lene Strandsbjerg Wolff, Geografisk Institut, Københavns Universitet, Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail: lsw@geogr.ku.dk