Rejsestipendier til specialestuderende med forskningsprojekter af relevans for dansk ulandsbistand

22.08.2005

Forskningsrådet for Udviklingsforskning (RUF) har til uddeling i efteråret 2005 bevilget et antal rejsestipendier af max. 15.000 kr. til specialestuderende, der har fået godkendt specialeprojektet og er på sidste del af studiet ved en dansk højere læreanstalt. Studierne kan have relevans for dansk udviklingsbistand, og enten ligge inden for et af fem forskningsnetværks områder eller inden for andre forskningområder, som netværkene ikke dækker.

Ansøgningsfrist: 1. november 2005.

Ansøgningsskema og -betingelser samt kontaktoplysninger og yderligere information om ansøgningsprocedure og de fem forskningsnetværk findes på www.travelgrants.dk. eller ved at henvende sig til sekretariatet for RUF-rejsestipendier c/o Lene Strandsbjerg Wolff, Geografisk Institut, Øster Voldgade 10, 1350 København K. Tlf.: 35 32 25 30, e-mail: lsw@geogr.ku.dk