Rekordoptag på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

30.07.2009 | Ulla Stilling Pedersen
Med en stigning i optaget på 19 procent og kun få ledige pladser oplever Handelshøjskolen i år den største vækst i universitetsskolens historie. Det betyder højere adgangskvotient på mange uddannelser.

Unge vil læse business – og gerne med et internationalt fokus. Det må være konklusionen på årets optag, der betyder, at 1.358 unge om en måned vil møde op på Handelshøjskolen på Aarhus Universitet (ASB). En stigning på 19 procent i forhold til 2008, hvor Handelshøjskolen også havde en øget søgning – og det vel at mærke i et år, hvor resten af universitetsverdenen oplevede en markant nedgang i ansøgningerne.

- Vi er meget glade for, at så mange unge har lyst til at komme og studere her hos os, udtaler prodekan for uddannelse Peder Østergaard. Han tolker den øgede interesse for især de økonomiske uddannelser som en følge af det fokus, som økonomiske emner har haft i den seneste tid.

- Både finanskrisen og klimakrisen har erhvervslivet som vigtige aktører, når der skal findes løsninger. De udfordringer, vi står over for, kræver en høj akademisk faglighed kombineret med et helhedssyn. Vi uddanner unge ledere, der kan skabe økonomisk holdbare forretningsideer, der også tager hensyn til klima og sociale aspekter, udtaler Peder Østergaard, som derfor glæder sig over, at så mange har valgt at søge netop de økonomiske bachelor uddannelser HA og BScB in Business Administration.

- Hvor vi sidste år oplevede, at 20 procent af de optagne studerende kom ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning, er det nu således, at ca. 70 procent af de studerende i 2009 kommer ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning.

Høje adgangskvotienter
Der er især uddannelser med et internationalt perspektiv, der trækker, og det er da også her, at man finder de højeste adgangskvotienter. Den engelsksprogede bachelor i marketing and management communication topper således med en kvotient på 9.4, som er blandt de højeste kvotienter på Aarhus Universitet. Også den engelske udgave af HA – bachelor in business administration – ligger højt med en adgangskvotient på 8.2.

Kun få ledige pladser
Den store søgning betyder, at så godt som alle uddannelser er fyldt op. Der er kun få ledige pladser på økonomi kombineret med jura, med it eller med tysk. Kombinationer, som der er stor interesse for i erhvervslivet, og som også matcher de unges øgede interesse for it og jura. Derfor forventer man på Handelshøjskolen også, at disse få ledige pladser bliver fyldt i de kommende dage. Endelig er der enkelte ledige pladser på uddannelsen arabisk-kommunikation.

For yderligere oplysninger:Prodekan for uddannelse Peder Østergaard
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
E-mail: ps@asb.dk
Tlf: 89 48 66 44