Scholarships på 30.000 kr. til de allerdygtigste studerende

27.08.2009 | mge


Fra venstre: Tue Grosen Ravn, Tommy Høy, Tanja Groth, Rune Petersen og Troels Grosen. (Anders Madsen Petersen og Kasper Thomsen var fraværende)

Fem legater