Seneste nyt vedrørende fremdriftsreformen

Der er nu nyt vedrørende ændringerne til fremdriftsreformen. Nedenfor kan du læse om ændringerne, som omhandler specialer, tilmelding til fag i efteråret 2016 og studieplanlægning, maksimale studietider samt mulighed for dispensation.

Speciale

Studerende tilmeldes specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen efter de nye regler. Hvis man har planlagt efter reglerne i fremdriftsreform I, og dermed har berettiget forventning om en studieplan, hvor der ikke skrives speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen, skal man rette henvendelse til Aarhus BSS Studier (studier.bss@au.dk). Dette gør sig også gældende i forhold til studiespecifikke aftaler omkring skriveperiodens længde

Tilmelding til fag i efteråret 2016 og studieplanlægning

Når du i perioden 16-18. maj har mulighed for at vælge eller fravælge fag, skal du være særlig opmærksom på flere ting:

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et fuldt overblik over potentielle konsekvenser af at følge mindre end det normerede forløb – hvilket er 30 ECTS per semester/ 60 ECTS per år. Dette skyldes, at Aarhus Universitet og Aarhus BSS ikke har haft mulighed for at skabe overblik over potentielle konsekvenser af forskellige tilmeldingsscenarier, hvor udgangspunktet er mindre end de normerede 30 ECTS per semester.

Dog er det sikkert, at det er dit ansvar at bestå 45 ECTS per år (40 ECTS, hvor der kun er fag af 10 ECTS) og du har en maksimal studietid.

Hvis du på nuværende tidspunkt spekulerer i at planlægge et studieforløb, hvor du læser mindre end det normerede 30 ECTS per semester / 60 ECTS per år og ender med ikke at bestå 45 ECTS per år eller du overskrider den maksimale studietid – så er det dit eget ansvar, og i værste tilfælde, vil du blive udmeldt af studiet.

Mange studerende har givet udtryk for, at de vil bruge den øgede mulighed for at planlægge deres studium til at tage 45 ECTS per år og blot tage de sidste fag på deres 5. og sidste semester. En helt tydelig risiko ved dette er, at du så kun får ét forsøg i de eksaminer, som du ligger på det sidste semester - og hvis du ikke består, vil du falde for den maksimale studietid og blive meldt ud uden mulighed for at færdiggøre dit studie. Der vil ikke være en dispensationsmulighed, da der ikke vil være usædvanlige forhold.

Særligt hvis du starter på et kandidatstudium i efteråret 2016, skal du være opmærksom på, at du samtidig falder under nye SU-regler, hvor du ikke må blive mere end 30 ECTS forsinket. Hvis du bliver mere end 30 ECTS forsinket, stopper din SU. Det er dit eget ansvar at være opmærksom på dette.

Derfor Aarhus BSS’ anbefaling:

Hvis du er i tvivl – tilmeld dig 30 ECTS i efteråret 2016.

Maksimale studietider

Vær opmærksom på reglerne vedrørende maksimal studietid, da det kan have konsekvenser, hvis du framelder dig fag. De nye regler for maksimal studietid betyder følgende:

For bachelor

Fra 1/9-16 vil du have din resterende normerede studietid +12 måneder tilbage til at færdiggøre dit studium.

Det betyder, at hvis du påbegyndte din bacheloruddannelse i september 2015, er din forventede slutdato, hvis du følger det normerede forløb, 30. juni 2018. Hvis du ikke er færdig med din uddannelse 30. juni 2018, har du 12 måneder ekstra til at færdiggøre din uddannelse. Dvs. at du skal have bestået alle dine fag inden d. 30/6-2019.

Hvis du begyndte i september 2014, skal du have bestået alle dine fag inden d. 30/6-2018.

Hvis du begyndte i september 2013 eller tidligere, skal du have bestået alle dine fag inden d. 30/6-2017.

For kandidat

Fra 1/9-16 vil du have din resterende normerede studietid +½ år tilbage til at færdiggøre dit studium. Dog vil studerende der begyndte i 2014 have samme resterende studietid tilbage, som de studerende der påbegyndte i 2015. Det betyder, at hvis du påbegyndte din kandidatuddannelse i september 2015 eller tidligere, vil du have 1½ år tilbage, til at færdiggøre dit studium. Dvs. at du skal have bestået alle dine fag inden d. 1/2-2018.

Studerende der er startet i februar 2016 skal have færdiggjort deres studium senest 30/6 2018.

Studerende der er startet i februar 2015 eller tidligere, skal have færdiggjort deres studium senest 30/6 2017.

Dispensationer

Hvis du gennem dit studieforløb på grund af usædvanlige forhold har haft dispensation fra fremdriftsreform 1s tilmeldingskrav, så kan der være undtagelser til studieaktivitetskravet eller den maksimale studietid. Der vil snarest kommer mere information ud om disse undtagelser. Indtil du hører andet, skal du følge det forløb, du havde planlagt i efteråret 2016.

 

Oops, an error occurred! Code: 20221126204324e92ffb63