Smiley til ASBs uddannelser

21.10.2009 | kiblKvaliteten af ASB's uddannelser er i top. Det går i hvert fald slag i slag med at få ASB's uddannelser ACE- akkrediteret. Denne akkreditering kan kort og godt sammenlignes med en Smiley-ordning for videregående uddannelser.

ASB er i disse tider i fuldt sving med at sørge for at alle uddannelser bliver ACE –akkrediteret. ACE-akkrediteringen kan kort og godt sammenlignes med en smiley-ordning for videregående uddannelser, og uddannelsen HA jur. blev akkrediteret i 2008, Cand. merc. jur. og Cand.merc.aud. er for nyligt blevet akkrediteret. Næste fase er nu HA og B.Sc.B.- uddannelserne. For at blive ACE- akkrediteret skal uddannelsen leve op til 10 kriterier fordelt på fire kategorier, nemlig:

  1. Kunne dokumentere en rimelig beskæftigelsessituation for de dimitterede på uddannelsen
  2. Aktiv forskning, som relaterer sig til uddannelsen
  3. God kvalitet hvad angår planlægningen og tilrettelæggelsen af uddannelsen
  4. God sammenhæng mellem de kompetencer, som de studerende opnår sammenlignet med den virkelighed de kommer ud til, når de dimitterer på uddannelsen.

Sammenlignet med Equis-akkrediteringen, ser ACE-akkrediteringen på den enkelte uddannelse frem for det overordnede billede af ASB.

ASB har indtil videre opnået fuld akkreditering på uddannelserne HA jur., Cand. merc. jur. , Cand.merc.aud. og alle cand. merc. linjer. Fuld akkreditering betyder, at der nu går seks år før uddannelserne skal genakkrediteres, og svarer altså til den Smiley som vender mundvigene allermest op. Den 18. november besøger et panel ASB for at afgøre om også HA og B.Sc.B.- uddannelserne fortjener ACE-stemlet.

Fortrøstningsfuld prodekan forud for besøg
Forud for besøget fra ACE har man afleveret to omfattende rapporter på hver 45 sider og flere hundrede siders bilag, og prodekan for uddannelse Peder Østergaard føler sig rimelig sikker på, at akkrediteringerne af HA og B.Sc.B. uddannelserne kommer i hus.

- ACE tager stilling til de indsendte rapport, stiller kritiske spørgsmål til dem og snakker med ledelsen, studerende og undervisere, når de besøger os den 18. november. Jeg føler, vi har fået udarbejdet et par gode rapporter, som er meget veldokumenterede. Blandt bilagene har vi blandt andet tilfredshedsundersøgelser fra de studerende, statistik over antallet af artikler, som er blevet peer reviewed og evalueringer fra dimittender fra ASB. Under udformningen af rapporterne har vi også lagt stor vægt på at få input undervejs fra forskellige undervisere og studerende for at sikre rigtigheden af oplysningerne, og derfor føler jeg mig rimelig sikker på, at akkrediteringerne nok skal komme i hus, siger Peder Østergaard.

Han siger at ACE-akkrediteringerne er yderst vigtige for ASB:

- Dels er akkrediteringen et synligt bevis på at ASB har uddannelser af højeste kvalitet, og akkrediteringerne bidrager derfor til et positivt billede af ASB.

- Dels kan ACE vælge at lukke en uddannelse, hvis de mener, at kvaliteten af uddannelsen er for dårlig, så derfor har akkrediteringerne stor betydning, - det vil give et akut problem for dem, der er på en uddannelse, men også sende et meget uheldigt signal til dem, som allerede har gennemført uddannelsen

- Der er stort internt arbejde med udarbejdelsen af rapporterne, men det giver også anledning til at de ansvarlige for fag og uddannelser kommer til at reflektere over hvorfor vi gør som vi gør.

- Ligeledes kan rapporterne være med til at aflive myter om de enkelte fag og uddannelser, eksempelvis omfanget af fastlærerdækning, undervisningsevalueringsresultater, løn- og ansættelsesfoprhold efter endt uddannelse og meget andet.


Flere akkrediteringer på vej
Efter planen, påbegynder man at skrive rapporterne til cand.ling.merc. i de fire sprog, der udbydes på ASB i januar 2010, og rapporterne til BA studierne samt Master uddannelserne i foråret 2010. I 2012 Er det målet at også Cand.linc.merc. studierne i Kommunikation bliver akkrediteret.

- Læs mere om ACE her: http://www.acedenmark.dk/

Yderligere oplysninger:
Prodekan for uddannelse Peder Østergaard
Tlf.: 86 644
E-mail: ps@asb.dk

Studerende