Stigende tilfredshed blandt studerende

04.06.2007

Resultaterne af årets tilfredshedsundersøgelse viser, at de studerende er godt tilfredse med at læse på ASB. Områder som studiemiljø, kontakt til erhvervslivet og skolens internationale fokus har oplevet store stigninger siden sidste undersøgelse for to år siden. Det smitter af på ASB's image, som efterhånden er rigtig godt.

En ny undersøgelse blandt knap 1400 studerende har givet et billede af tilfredsheden blandt studerende på både bachelor-, kandidat- og deltidsuddannelser. Og tendensen er klar – tilfredsheden er høj, og ASB's image blandt de studerende er godt. Det er faktisk bedre end for to år siden, hvor man sidst lavede en måling af de studerendes tilfredshed. På en skala fra 0 – 100, hvor 100 er perfekt og 50 er 'bestået', er de studerendes generelle tilfredshed med at læse på Handelshøjskolen steget tre point fra 60 til 63. Opfattelsen af ASB's image er steget med ni point til nu at ligge på 72.

Godt studiemiljø og god kontakt til erhvervslivet
Tilfredsheden med studiemiljøet, ASB's kontakt til erhvervslivet, engagement i erhvervs- og samfundsmæssige forhold og skolens internationale fokus er blandt de områder, som har opnået de største fremskridt i forhold til den sidste undersøgelse. Vurderingen af studiemiljøet og de faglige relationer mellem de studerende er steget fra 61 til 69. Kontakten til erhvervslivet og ASB's engagement i omverdenen er steget henholdsvis fra 66 til 76 og fra 71 til 78. De studerendes vurdering af, hvorvidt ASB er international i tanke og handling er også høj med en stigning fra 65 til knap 74.

Studerende vil have karriererådgivning
En af topscorerne i undersøgelsen er ønsket om karriererådgivning under studierne (omkring 80 ud af 100), hvilket er særdeles positivt for ASB's Karrierecenter, som blev oprettet i december 2005 med det formål at styrke de studerendes karrieremuligheder både under og efter studiet.

- Som med alle nye forretningsområder er det altid spændende at følge udviklingen og få konstateret, om man har truffet det rigtige valg. Det ser det ud til at vi har, siger Peder Østergaard.

Stadig problemer med pladsmangel
De studerendes tilfredshed er dog ikke høj over hele linjen. Tilfredsheden med bygninger, studiernes opbygning og fagudbud er uændret og ligger stadig lidt over middel. En af årsagerne til den relativt lave score på disse områder er den manglende plads.

- Det er ikke overraskende, at de studerendes ikke er 100 % tilfredse med vores faciliteter og bygninger. Vi har længe haft pladsproblemer, men nu har vi heldigvis en reel løsning i sigte, siger prodekan for uddannelse Peder Østergaard og henviser til, at ASB er gået i gang med planlægningen af det længe ventede byggeri på boldbanen, der skal give 5000 ekstra m2 til bl.a. undervisning samt udsigten til at overtage Musikkonservatoriet til sommer.

- De begrænsede fysiske rammer sætter også begrænsninger for vores udfoldelser i undervisningen og mulighederne for at tænke kreativt. Disse muligheder bliver bedre med de nye fysiske rammer, understreger han.

Hovedresultater

 

2007

2005

Generel tilfredshed

63

60

Image

72

63

Loyalitet

74

71

Værdi

73

71

Forventninger

79

78

"Hardware"

57

57

"Software"

63

61


  • Image dækker bl.a. over, om skolen er nytænkende, har god kontakt til erhvervslivet, er international etc. 

  • Forventninger relaterer til studiet og Handelshøjskolen generelt. 

  • Hardware er ikke-menneskelige forhold såsom bygninger, faciliteter, studiernes opbygning, fagudbud etc. 

  • Software er menneskelige forhold såsom undervisernes kvalifikationer, forholdet til medstuderende, generel service etc. 

  • Værdiopfattelse – bl.a. i forhold til fremtidige karrieremuligheder. 

  • Loyalitet over for Handelshøjskolen – dækker bl.a. over hvorvidt de studerende vil anbefale Handelshøjskolen til andre eller vil vende tilbage efter studierne og benytte sig af kursus- og videreuddannelsestilbud.

FAkta om undersøgelsen
1381 studerende har deltaget i undersøgelsen. 

Vinderne af tilfredshedsundersøgelsen blev:

Diana Fjodorova, Kenneth Sørensen, Kristine Gade, Sidsel Kathrine Løgstrup, Kristina Hvilsom, Tina Hjort Hansen, Cæcilie Thielke, Tina Hitz Christensen, Tine Kirkegaard Arhøj, Lisa Riber Kristiansen, Torben André Petersen, Mehmet Kuyucuoglu.

Den samme undersøgelse blev lavet i 2005, og planen er, at disse undersøgelser vil blive foretaget hvert andet år.

> Se flere resultater i her (pdf)