Stor interesse for temadag om pensionsplanlægning

Over 200 deltagere fra pengeinstitutter og forsikringsselskaber har tilmeldt sig temadag på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB).

ASB indbyder den 1. maj 2007 praktikere, teoretikere og studerende til temadag om opsparing og investering til den tredje alder. Over 200 personer fra banker, sparekasser og forsikringsselskaber mv. har tilmeldt sig.

Med titlen Opsparings- og investeringsprofil i et livscyklusperspektiv byder temadagen på foredrag med både et teoretisk og praktisk perspektiv. Fokus er pension og den indflydelse vores livsindkomst har på den måde, vi sparer op og investerer på. De forskellige foredrag vil blandt andet handle om pensionsbranchens udfordringer i forhold til befolkningens levealder samt pensions- og formuerådgivning i et livsindkomst- og generationsperspektiv.

Den igangværende forandring af pensionssystemet kan betegnes som Danmarkshistoriens største privatiseringsprojekt. Det betyder, at den enkelte i stigende grad selv skal spare op til den tredje alder. Valgfriheden i pensionsopsparingen er også stigende. Behovet for individuel pensionsplanlægning vil derfor stige i de kommende år. En sådan planlægning er behæftet med en række usikkerhedsfaktorer, så som forventet levealder, ønskede forbrug i pensionsalderen, investeringsafkast mv. Det er disse emner, der behandles på temadagen.

Interne og eksterne foredragsholdere
Foredragsholderne er Senior Manager Peter Fledelius fra Deloitte Actuarial & Insurance Solutions, chefanalytiker Thomas Møller fra PFA Pension, chefanalytiker Søren Fiig Jarner fra ATP, kapitalforvaltningschef Michael Andersen fra Sydbank samt professor Tom Engsted og professor Anders Grosen fra Erhvervsøkonomisk Institut på ASB.

Temadag: Opsparings- og investeringsprofil
1. maj 2007, 10.00-16.00
Grundfos-auditoriet, M3
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Program

Yderligere information
Professor Anders Grosen
Erhvervsøkonomisk Institut
Tlf.: 89 48 64 27
E-mail: gro@asb.dk

Oops, an error occurred! Code: 20230330020138a3048f6a