Studenter-indflydelse på ASB? Findes det? Og hvor?

Indtil slutningen af 60'erne var de videregående uddannelsessteder styret af det såkaldte "professorvælde", hvor de menige ansatte og de studerende ikke havde nogen formel indflydelse på studiernes udvikling. Resultatet var en universitetsverden, hvor udviklingen var gået i stå, og hvor studierne ikke levede op til de studerendes ønsker. I 1968 kulminerede kritikken i det berømte studenteroprør under parolerne "Ned med professorvældet og ind med samfundsrelevante uddannelser og studenterindflydelse".

Dette førte til, at Folketinget vedtog love, der sikrede de studerende medbestemmelse på de videregående uddannelser, hvilket stadig er gældende den dag i dag.

Men medbestemmelse kommer ikke dumpende af sig selv. Hvis man som studerende på ASB ønsker at få indflydelse på f.eks. sit studie, skal man vide hvor det kan ske og hvordan. ASB Studenterforum bringer her et overblik over de forskellige organer på ASB, hvor man som studerende kan få medindflydelse.

Studienævnene

Et af de væsentligste og mest direkte steder hvor studerende på ASB har indflydelse, er i studienævnene. På ASB er der fire studienævn (to for bachelor- og to for kandidatstudierne). I hvert studienævn sidder fem studerende, som sammen med fem undervisere mødes ca. tre gange pr. semester. Til møderne diskuteres og vedtages spørgsmål af faglig og studiemæssig relevans, herunder eksamensformer, fagindhold, studieopbygning, valgfag etc. Da der er lige mange studerende og undervisere til møderne, betyder det, at de studerende har en stor indflydelse på beslutningerne.

"Møderne er behagelige at deltage i, og vi studerende føler, at vi deltager på lige fod med underviserne i diskussionerne" Maria Sørensen, Kandidatstudienævn for Sprog og Erhvervskommunikation.

Akademisk Råd

I Akademisk Råd drøfter man sager af en mere overordnet og principiel karakter sammenlignet med studienævnene. Herefter kommer man med input til ASB's ledelse om blandt andet fordeling af interne midler og centrale strategiske, akademiske områder. Det er ligeledes Akademisk Råd, der (formelt) godkender diverse bedømmelsesudvalg og tildeler ph.d.-titler og doktorgrader. Dekan Børge Obel sidder som formand i Akademisk Råd, og de studerende sidder på fire ud af 15 pladser.

Studenterrådet

Studenterrådet er en paraplyorganisation for alle studerende på Aarhus Universitet, og det varetager en lang række politiske, faglige og sociale interesseområder på universitetsniveau. Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ, hvor alle de overordnede beslutninger bliver truffet. Hér er ASB repræsenteret via ASB Studenterforum, som har seks mandater i rådet. Ved at sidde med til møder i Fællesrådet får vi indflydelse på, hvad der skal ske på bestyrelsesniveau og mulighed for faglig sparring og netværksbygning med studerende fra andre fagråd på Aarhus Universitet.

Universitetsbestyrelsen

Også på allerhøjeste niveau er vi studerende repræsenteret med to repræsentanter. Kort før jul var 500 studerende med til at stemme Christian Jølck ind i universitetsbestyrelsen, og derved sikre, at de studerende på ASB er repræsenteret, når de overordnede strategiske streger trækkes.

"At være repræsenteret i bestyrelsen giver ASB god mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Der bliver i høj grad lyttet til holdningerne og forslagene fra de studerende" Christian Jølck, bestyrelsesmedlem.

Studenterpanelet

Studenterpanelet drøfter spørgsmål og problemer af praktisk og teknisk art, der har betydning for studiemiljøet. Det kan være spørgsmål vedrørende pladsmangel, strømstik i lokalerne, eksamensplanlægning, brug af CampusNet eller kommunikationen mellem administration og studerende.

Panelet består af prodekan for uddannelse Peder Østergaard som er formand, én studenterrepræsentant for hvert studienævn, samt én repræsentant for henholdsvis Studievejledningen og Studieadministrationen. Derudover inviteres ad hoc repræsentanter for det administrative personale på ASB, f.eks. Planlægningskontoret, institutter og studienævn - afhængig af, hvilke spørgsmål der behandles.


Medlemmerne af panelet mødes to gange hvert semester og forsøger i dette forum at finde svar på de spørgsmål, der bliver stillet af de studerende.

ASB Studenterforum

ASB Studenterforum har det primære formål at fungere som netværk for studenterrepræsentanterne i alle de ovennævnte organer. Vi mødes ca. tre gange pr. semester, og vi arbejder hårdt på at repræsentere ASB's studerende på bedst mulig vis.

Alle studenterrepræsentanter i de forskellige råd er frivillige, men belønningen i form af de erfaringer, man som studenterrepræsentant får med sig i rygsækken er uvurderlige. Ved at engagere sig har man mulighed for at afprøve sine kommunikative eller ledelsesmæssige kompetencer, opleve hvad det vil sige at sidde om et langbord og "forhandle", opbygge et netværk af studerende fra forskellige studieretninger og sidst men ikke mindst have en reel indflydelse på sit studie.

Du kan finde og skrive til studenterrepræsentanterne gennem ASB Studenterforums hjemmeside www.asbstudenterforum.dk.

Af Karim Frølund, næstformand ASB Studenterforum. Stud.ling.merc. i Virksomhedskommunikation

Oops, an error occurred! Code: 20230330005333bafd9e1c