Studenterforum bidrager til blåstempling af ASB

Du har sikkert lagt mærke til det lille EQUIS-logo, der blandt andet pryder undervisernes power-point-slides og ASB's webside. Men hvilken betydning har det lille logo egentligt for dig som studerende, og hvordan er ASB Studenterforum med til at sikre generhvervelsen af skolens EQUIS akkreditering?

Den verdensomspændende akkreditering EQUIS gives kun til de bedste business schools i verden. ASB har været akkrediteret siden 2001, og det er nu tid til at kæmpe for at generhverve kvalitetsstemplet. I denne proces er ASB's studerende er en vigtig partner, og ASB Studenterforum er derfor inddraget i arbejdet som repræsentant for alle skolens studerende.

Arbejdsgruppe med studerende
For at blive re-akkrediteret skal ASB udarbejde en omfattende rapport omkring vores studiemiljø. I den forbindelse har ASB's ledelse spurgt Studenterforum, om vi ville hjælpe med at udarbejde rapporten. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af 10 studerende fra forskellige studieretninger i løbet af efteråret deltaget i arbejdet med rapporten. Den redegør for, hvordan studerende på ASB opfatter blandt andet undervisningen, underviserne og det sociale miljø på ASB.

EQUIS har stor betydning
Umiddelbart kan det være svært at se betydningen af det lille logo. Men trods sin uanseelige størrelse, har stemplet rigtig stor betydning for os på flere områder.

Det har betydning for mulighederne for at tage på udveksling. Flere udenlandske institutioner vil kun tage imod studerende fra akkrediterede business schools. EQUIS-akkrediteringen kan desuden få afgørende betydning, når du skal ud på arbejdsmarkedet, specielt hvis du søger job i udlandet. Hvis ASB skal fastholde sin plads blandt verdens bedste business schools, er det derfor nødvendigt at fastholde den blåstempling som EQUIS repræsenterer.

Af Karim Frølund, næstformand ASB Studenterforum. Stud.cand.ling.merc. i Virksomhedskommunikation

Læs mere om EQUIS på deres hjemmeside

Læs mere om ASB Studenterforum på vores hjemmeside


Fakta:

- EQUIS står for European Quality Improvement System og fungerer som en international kvalitetssikring af business schools i hele verden.

- EQUIS er på verdensplan kun tildelt 120 business schools.

- ASB opnåede sin første EQUIS akkreditering i 2001.

- Udover EQUIS arbejder ASB også for at opnå akkrediteringen AACSB, der er en amerikansk akkreditering.

- I løbet af marts 2009 vil en EQUIS-komité besøge ASB, og dér vil de blandt andet foretage fokusgruppeinterview med de studerende.

Oops, an error occurred! Code: 202112070254034e798005