Studenterinstruktor i EU-ret og dansk forvaltningsret søges

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som studenterinstruktor på HA(jur)- uddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2013.

22.04.2013 | Michael Mejlgaard Udby

Stillingens indhold

Du skal indgå i et team på i alt 4 instruktorer, som deler 115,5 instruktortimer mellem sig.

Undervisning er baseret på Problem Based Learning (PBL), hvor de studerende som en del af undervisningen arbejder selvstændigt i små- og storgruppemøder. Det er instruktorens opgave at supervisere storgruppemøderne. Hvert storgruppemøde har deltagelse af to instruktorer. Forberedelsen sker i samarbejde med underviseren.

Hvis du er interesseret i at være studenterinstruktor, skal du opfylde følgende krav:

? Du skal have deltaget i PBL-baseret undervisning inden for faget EU-ret og dansk forvaltningsret
? Du skal have opnået karakteren 10, eller mere, og
? Du skal være selvstændig og inspirerende

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor, Tine Sommer, tlf. 87164964, e-mail:ts@asb.dk

Du kan finde jobopslaget her: bss.au.dk/da/aktuelt/ledige-stillinger/deltidsundervisere/

Kvalifikationskrav

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende, men det er en betingelse, at instruktoren selv har deltaget i storgruppemøder inden for faget på HA(jur)-uddannelsen. 

Studerende