Studentermedlemskab - Dansk Forening for Selskabsret

Dansk Forening for Selskabsret ønsker at åbne sine aktiviteter for yngre jurister med interesse for selskabsretten.

08.11.2012 | Camilla Ransborg Kirkegaard


Foreningen vil derfor i en periode tilbyde studentermedlemskab for alle, der er indskrevne på juridiske studier ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet eller Copenhagen Business School. Beløbet udgør kr. 100,00 og dækker resten af 2012 og hele 2013. Medlemskab giver adgang til foreningens arrangementer. Læs nærmere på: www.selskabsretsforeningen.dk.

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse per email til: dfs@bechbruun.com

Studerende