Studerende til møde med rektor

08.04.2010 | mge

 

Tirsdag den 6. april mødte omkring 100 studerende fra de forskellige hovedområder op for at diskutere reformeringen af AU. Resultatet af mødet bliver et indspark til bestyrelsens beslutning omkring den nye organisering.

Er de små fagområder truet? Bliver det nemmere at tage fag på tværs af hele universitetet? Bliver mulighederne for studenterindflydelse ringere med større enheder?

Spørgsmålene var mange, da rektor havde afsluttet sin indledende snak til de omkring 100 studerende, der var mødt op for at få mere at vide om den udviklingsproces, vi befinder os midt i.

Mange af de fremmødte var meget ivrige efter at få nogle konkrete svar på, hvordan AU kommer til at se ud i fremtiden, og mange var naturligvis bekymrede for, hvordan ændringerne ville påvirke lige netop deres studie. Men helt konkrete svar måtte de studerende undvære, for dem får vi først efter processens afslutning den 17. juni.

- Vi er alle spændte på at se, hvordan reformeringen af AU kommer til at påvirke vores respektive studier og muligheder for indflydelse. For en sammenlægning af institutter og fag kan jo betyde færre studienævn, og så kan man godt være bekymret for, om vores muligheder for indflydelse bliver ringere, siger formand for ASB studenterforum Henriette Korsgaard, som deltog i mødet.

- Men samtidig kan sammenlægningerne også betyde, at vi får bedre muligheder for selv at præge vores uddannelser. Lige nu er det jo ganske svært at tage fag på de andre hovedområder, og man kan jo håbe på, at det bliver meget nemmere, forklarer Henriette Korsgaard.

Der blev sat ord på ønsker og bekymringer
Mødet var programsat således, at rektor lagde ud med at fortælle om processen, hvorefter de studerende fik mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Til sidst blev deltagerne inddelt i grupper efter hvilke hovedområder, de tilhørte. Hér fik de til opgave at beskrive deres ønsker til reformen og sætte ord på deres bekymringer.

- ASB-gruppens ønsker til det fremtidige AU er et fortsat selvstændigt ASB, men med bedre forbindelser til de andre hovedområder. Vi håber vi, at samarbejdet på tværs af hovedområderne bliver styrket, og at vi dermed får adgang til et bedre AU-uddannelsesmarked. Men hvis resultatet bliver et andet og mere opdelt ASB, end det vi kender i dag, kan det betyde, at AU kort sagt laver et organisatorisk selvmål og måske endda mister sin status som et top100-universitet. Hvis den klare ASB-profil forsvinder, risikerer vi at miste vores akkrediteringer, vores brandværdi og vores gode kontakt til erhvervslivet, understreger Henriette Korsgaard.

De mange input fra mødet vil danne grundlag for en politik, som studenterrådet vil udarbejde og dernæst diskutere på et fællesrådsmøde sidst i april. Dette fællesmøde skal munde ud i en endelig ønskeliste fra de studerende til fremtidens AU, som vil blive fremlagt for rektor.

Læs mere om mødet
Stormødet med rektor er blevet omtalt i Aarhus Stiftstidende onsdag 7. april under følgende rubrikker:

> Handelshøjskolen og AU mikses sammen

> Handelshøjskolen skal integreres i universitetet

Studerende