Studerende udvikler nyt affaldssystem til ASB

08.12.2010 | Marianne Gammelgaard

 

I løbet af efteråret har et hold studerende på cand.merc.-faget 'New Product Development Clinic' arbejdet intenst på at komme med bud på konkrete 'grønne' projekter på ASB.

Vandsparesystem, indsamling af plastikflasker og kaffekrus, bæredygtige vandflasker, indførsel af e-tablets i stedet for bøger og print og en e-læringsplatform, der skal spare på både strøm og undervisernes ressourcer... Der var mange bud på, hvordan ASB kan blive mere ressourcebesparende og grøn, da et hold innovationsstuderende i forbindelse med eventen CO10 torsdag den 2. december præsenterede de produkter, de havde arbejdet på i løbet af efteråret i faget 'New Product Development Clinic' (NPD).

ASB's strategi ind i undervisningen
Fokus for de studerendes arbejde i løbet af semesteret var bæredygtighedsprojektet Grøn ASB og de syv delprojekter, som skal bringe ASB frem mod målet om at reducere energiforbrugt og mindske sit CO2-aftryk i 2012. Underviseren i faget lektor Helle Alsted Søndergaard havde selv taget initiativ til at bruge Grøn ASB som genstand for de studerendes innovative og kreative idéer.

- Der har ikke været så meget omkring Grøn ASB direkte møntet på de studerende, og for mig var det oplagt at sætte de studerende selv til at arbejde med, hvordan man skaber et bæredygtigt studieliv. For hvem har bedre indsigt i, hvad der er interessant for de studerende, end dem selv? siger Helle Alsted Søndergaard og fortsætter:

- Det har været fantastisk at se hvor entusiastisk og engageret de studerende har arbejdet med projekterne, og det har været en god oplevelse at kunne forankre et fag i ASB's strategiske fokus.

Konkrete og brugbare produkter
De studerende fik præsenteret de syv delprojekter, som Grøn ASB dækker over, og skulle så selv vælge, hvad de ville arbejde med. Opgaven lød på, at de skulle arbejde med projekterne lige fra idégenerering til kommercialisering af et konkret produkt.

Resultatet af forløbet var syv relevante og konkrete bud på, hvordan ASB kan implementere 'grønne' og/eller energibesparende projekter. Disse projekter blev alle præsenteret på bæredygtighedseventen CO10 torsdag 2. december, og repræsentanter fra styregruppen for Grøn ASB præmierede det bedste projekt. Vinderen blev et meget brugbart bud på, hvordan vi kan forbedre affaldshåndteringen på ASB.

- Vi var meget imponerede over samtlige projekter, som faktisk alle sammen havde potentiale for at blive realiseret. Vores valg faldt på affaldssystemet, da det var et virkelig godt bud på, hvordan vi kan løse udfordringen med affaldssortering på ASB, forklarer administrativ direktør Steen Kjeldsen, som er ansvarlig for Grøn ASB. Sammen med projektleder Mette Gebauer og lektor Helle Alsted Søndergaard vurderede han projekterne og udvalgte en vinder.

- De studerende havde lavet et godt researcharbejde og havde tilmed fået produceret en prototype på et konkret affaldssorteringssystem til ASB. De studerende vil nu blive inviteret til at deltage i den projektgruppe, som i slutningen af januar skal komme med en handlingsplan for, hvordan vi etablerer affaldssortering på ASB, slutter Steen Kjeldsen.


For yderligere informationHelle Alsted Søndergaard
Associate professor
Tlf.: 894 86491
E-mail: hals@asb.dk
Web: www.asb.dk/staff/hals
Mette Gebauer
Projektleder
Tlf.: 89486220
E-mail: mge@asb.dk


Studerende