Studielivets Emma Gad

30.06.2008 | mabe

ASB har fået et særligt Code of Conduct, der beskriver de værdier, der præger – og bør præge – den måde, som vi omgås hinanden på her på ASB. En slags Emma Gad for studielivet ?men uden løftede pegefingre. Første skridt er code of conduct for studerende, men arbejdet med en lignende code for medarbejdere er allerede i gang.Code of conduct er et nyt værdisæt på ASB, der inden årets udgang kommer til at omfatte både studerende, medarbejdere og forholdet til omverdenen. Code of conduct er blevet til i et samarbejde mellem direktion, akademisk råd, SL og Studenterforum.

- Overordnet set handler det om den måde, vi gerne vil være på over for hinanden og andre. Derfor er det en ramme for, hvordan vi fortsat kan styrke vores gode studiemiljø og gode arbejdsklima. Det giver også en ramme, når vi skal lave regler. For vi undgår ikke regler. Vi må ikke snyde til eksamen. Vi må ikke ryge inden døre, og vi må ikke mobbe, siger dekan Børge Obel.

Code of conduct giver bedre studiemiljø

Code of conduct for studerende er netop blevet færdig, og resultatet skulle gerne blive et endnu bedre studiemiljø og lettere integration for de internationale studerende.

- Vi håber også, at code of conduct inspirerer til en opadgående spiral rent læringsmæssigt. Når vi har fokus på dialogbaseret undervisning og nye læringsformer, kræver det dialog med de studerende. Code of conduct for både studerende og medarbejdere handler dybest set om at afstemme forventningerne til hinanden og lade sig inspirere af hinanden, forklarer Børge Obel.

Code of conduct-værdierne bliver introduceret for de nye studerende i rusugen, ligesom de bliver indarbejdet i rusuge-aktiviteterne.

- Vi har allerede oplevet en positiv bivirkning. Code of conduct er nemlig et ufravigeligt krav i forbindelse med ASB's akkreditering hos AACSB, så det opfylder vi fuldt ud, slutter Børge Obel.

LIL

Fint med retningslinjer for god adfærd

- Specielt for de mange nye danske og udenlandske studerende, mener HA-studerende Marianne Thybo

- Code of conduct er blevet modtaget rigtig positivt af både SL og Studenterforum, siger HA-studerende Marianne Thybo, der også er med i Studenterforum og således har været med til at udarbejde det nye værdisæt.

- Jeg tror ikke, code of conduct får stor indflydelse på de studerendes hverdag. Det ville være noget andet, hvis vi havde mange problemer. Men det har slet ikke været udgangspunkt for udarbejdelsen af code of conduct, forklarer hun.

Marianne Thybo synes, det er fint med retningslinjer for god adfærd for studerende – og for medarbejdere.

- De fleste ved jo godt, hvordan de skal opføre sig. Men vi får mange nye studerende direkte fra gymnasiet og fra udlandet – og for dem er det vigtigt med et værdisæt, de kan forholde sig til, mener hun.

LIL