Studiepladser til specialestuderende på ISEK

Studiepladser i Prismet til specialestuderende på ISEK
ISEK disponerer nu over 7 studiepladser (nr. 8-14) i Prismet, hver bestående af bord og stol (PC, bøger mv. skal den studerende selv medbringe).

Tildelingen af pladser er tilpasset efter de gældende afleveringstidspunkter for specialer*

Pladserne tildeles således for cirka 3-5 måneder ad gangen i følgende perioder:
3 pladser: 16. januar til 15. juni
1 plads: 16. januar – 15. august
3 pladser: 2. april – 15. august
3 pladser: 16. juni – 1. november
4 pladser: 16. august – 15. januar
3 pladser: 2. november – 1. april

Ansøgning om og tildeling af pladser:
Studiepladserne administreres på ISEK af sekretær Annelene Hvidkær Brønnum.

Interesserede studerende sender/afleverer en kortfattet ansøgning til Annelene Hvidkær Brønnum.

Ansøgningen skal indeholde følgende info:
Fulde navn
studienummer
specialetitel
specialevejleder
planlagt afleveringsdato
ansøgt periode
karaktergennemsnit for eksamener på CLM 1. år.
Den studerende skal også vedlægge en udskrift af sin eksamensprotokol for CLM 1. år.

Ansøgningsfristerne er som følger:
3 pladser: 16. januar til 15. juni. Ansøgningsfrist: 16. december
1 plads: 16. januar – 15. august. Ansøgningsfrist: 16. december
3 pladser: 2. april – 15. august. Ansøgningsfrist: 2. marts
3 pladser: 16. juni – 1. november. Ansøgningsfrist: 16. maj
4 pladser: 16. august – 15. januar. Ansøgningsfrist: 16. juli
3 pladser: 2. november – 1. april. Ansøgningsfrist: 2. oktober

Specialepladserne tildeles de studerende, der har opnået det højeste karaktergennemsnit på prøverne på CLM på 1. år.

De studerende modtager et adgangskort til Prismet, en beskrivelse af, hvordan man får adgang til Prismet, samt en "husorden" (om brug af køkken, rygning mv.). Ved udleveringen af adgangskortet skal den studerende udfylde en registreringsblanket. Adgangskort og blanketter administreres også af Annelene Brønnum.

*Afleveringstidspunkterne er: 15. juni – 15. august – 1. november – 15. januar – 1. april

Oops, an error occurred! Code: 20230206025117f3af3177