Studieprojekt giver entrepreneuriel næroplevelse

07.07.2005

Studieprojekt på cand.merc.-SOL-linjen giver de studerende en konkret og praktisk indsigt i entrepreneurship og skal samtidig bidrage til at skabe flere studie- og praktikpladser med fokus på strategi og ledelse

"Fortæl mig det, og jeg glemmer det. Vis mig det, og jeg forstår det. Lad mig gøre det, og jeg lærer det."

Dette gamle, kinesiske ordsprog illustrerer meget godt, hvorfor man på Institut for Ledelse har valgt at tænke alternativt i undervisningen af de studerende. På cand.merc.-SOL-linjen har et hold studerende netop afsluttet et projektforløb, hvor de på en helt konkret måde har fået indsigt i entrepreneurship og organisationsudvikling.

SOL-studerende præsenterer deres oplæg som afslutning på projektetEt projekt med flere formål og flere fordele

Det fire uger lange projektforløb havde to formål. Det var dels et udviklingsprojekt for Institut for Ledelse, dels et pædagogisk projekt. De studerende skulle hjælpe instituttet med at styrke kontakten til erhvervslivet ved at komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan man kan skabe flere studie- og praktikpladser ude hos virksomhederne, der matchede SOL-studerendes profil. Det pædagogiske aspekt bestod i, at de studerende fik mulighed for at prøve kræfter med entrepreneurship og organisationsudvikling i praksis.

- Der er og vil fremover være et stort behov hos virksomhederne for de kompetencer, som de SOL-studerende besidder. Hvis man kigger på de praktikprojekter, der i øjeblikket udbydes på f.eks. projektzone.dk vil man imidlertid opdage, at der ikke er mange, der omfatter forretningsplaner, strategi- og organisationsudvikling, opgaver som SOL-studerende netop beskæftiger sig med. Formålet med dette projekt er derfor at skabe større synlighed omkring de studerende hos især små videntunge virksomheder. Disse meget teknisk kompetente iværksættere kan hos vores studerende få merkantile og analytiske kompetencer til udformning af forretningsplaner og udførelse af forskellige strategiske analyser, forklarer lektor Helle Neergaard fra Institut for Ledelse, der har taget initiativ til studieprojektet.

"Learning by doing" giver bedre resultater

- Grunden til at vi valgte at lade de studerende komme med oplæg til, hvordan vi kan styrke dette forhold er, at det var en oplagt mulighed for at give dem en entrepreneuriel næroplevelse. Det er påvist, at studerende, som deltager i øvelser, hvor de selv skal tage kritiske beslutninger, lærer meget mere end studerende, der blot deltager i traditionelle undervisningsforløb. Sådanne øvelser er derfor oplagte i et fag som "entrepreneurship og organisationsudvikling", da selvstændighed og evnen til at tage kritiske beslutninger er afgørende for at få succes på disse områder, fortæller Helle Neergaard og tilføjer, at projektforløbet har resulteret i mange gode idéer fra de studerende og dermed et godt grundlag for at arbejde videre med at få flere af denne studentergruppe ud i studie- eller praktikforløb. Projektet skal anses som et supplement til Projektzone.dk, der formidler praktikophold og projektopgaver generelt til studerende.

Læs mere om projektet

MGE