testsidefff

31.03.2005

Eksamensplan – sommer 2005

 

 

 hh hh hh hh hh
     
     
     
     


Erhvervssprog – Bachelor Europæiske Studier

Skriftlig

Opdateret 17. marts 2005 / DWR

Dato

Tidspunkt

 

Aktivitetsnr.:

Fag

Antal

Underviser/censor

30. maj

09.00 – 13.00

22514

Kulturer i Europa/Politik og økonomi i Europa – 1. årsprøve – prøve 30 b

75

8. august9. august

11.00 Udlv. fra Instituttet

 

 

11.00 Aflv. på Studieadm.

20201

Formidling af faglig viden (prøve 32) – 24-timers prøve (T)**

13

AAm/ekstern censor

2. juni

08.15-20.15

21172

EU i den globale verden – 12-timers prøve (T)*

5

JTS/ekstern censor

2. juni

08.15-20.15

21556

Sydeuropastudier

8

BMJ/ekstern censor

4. august

08.15-20.15

21970

Europæiske erhvervs- og markedsstrukturer – 12-timers prøve (T)**

10

GLC/intern censor

23. maj

09.00-13.00

22950

Den politiske virksomhed

14

ACHR/CLK

 

 

 
Mundtlig

Dato

Tidspunkt

Aktivitetsnr.:

Fag

Antal

Underviser/censor

6. – 7. juni


7. – 8. juni


9. – 10. juni

Hold 3
Kl. 09.00

Hold 1
Kl. 10.30

Hold 2
09.00

22513

EU-ret og EU-politik – 1. årsprøve – prøve 30 a

75

IWJ/JJH

2. maj24. maj

Mellem

10.00 og 11.00

Aflevering på Studieadm..

 

 

09.00

Mdt.eks.

22960

4. semester projekt i Europæiske studier

19

JJH/RH

Dato

09.00

21171

Interkulturel kommunikation
(prøve 34)

2

SHO/ekstern censor

 

 

10.00 Aflevering på Studieadm..

 

 

09.00

Mdt.eks.

17793

Bachelorprojekt

22

/ekstern censor

 

Samtlige eksaminer afholdes på Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus  V.

/upload/asb/studinfo/erhvervskontakten/photos/jeppe-blirup_205.jpg*) Alle
12-timersprøver (T) udleveres kl. 08.15 i Studieadministrationen i B-fløjen og afleveres igen kl. 20.15 samme dag i Informationen i A-fløjen. 12-timersprøverne kan, hvis du ønsker det, hentes på Internettet fra kl. 08.15 på eksamensdagen, hvorfra du kan downloade opgaven og printe den ud på din egen printer. Eksamensbesvarelsen kan også afleveres elektronisk via e-mail ba_opgave_sprog@asb.dk. Se nærmere på adressen: www.inside.asb.dk, derefter
1)Undervisning og eksamen
2) Erhvervssprog bachelor
3) 12 timers prøver
4) Se liste over opgaverne ved at klikke på dit sprog (husk at kontrollere prøvens nummer og titel)

 

**) Alle 24-timersprøver (T) udleveres kl. 11.00 i Studieadministrationen i B-fløjen og afleveres igen kl. 11.00 den følgende dag i Infor-mationen i A-fløjen. 24-timersprøverne kan, hvis du ønsker det, hentes på Internettet fra kl. 11.00 på eksamensdagen, hvorfra du kan downloade opgaven og printe den ud på din egen printer. Eksamensbesvarelsen kan også afleveres elektronisk via e-mail ba_opgave_sprog@asb.dk. Se nærmere på adressen:  www.inside.asb.dk, derefter
1)Undervisning og eksamen
2) Erhvervssprog bachelor
3) 24 timers prøver
4) Se liste over opgaverne ved at klikke på dit sprog (husk at kontrollere prøvens nummer og titel)

 

NB!: Det er dit eget ansvar, at din netforbindelse og dit PC-udstyr fungerer optimalt på eksamensdagen.
Husk at bestille tid hos Marianne Sejthen, (L-234) hvis du skal låne PC-udstyr her på skolen. Du skal bestille mindst 1 uge før prøvedagen.

HUSK at medbringe studiekort samt at møde i god tid (mindst 15 min. før).

 

LOKALEBENYTTELSE på Handelshøjskolen: Se informationsskærm ved Planlægningskontoret

 

Sidste frist for offentliggørelse af karakterer er senest 4 uger + 3 hverdage (med tillæg af hellig-/feriedage) fra den pågældende eksamens afholdelse. Der henvises i øvrigt til  "Inside.asb.dk".

Planlægningskontoret den 11. marts 2005