Tilbageblik på en rektors bedrifter

29.10.2004

I dag er Jan Beyer Schmidt-Sørensens sidste dag som rektor for Handelshøjskolen. I løbet af de godt tre år, han har siddet i rektorstolen, er der sket ændringer, der har styrket Handelshøjskolen på rigtig mange områder. En række medarbejdere og en repræsentant fra erhvervslivet har sagt et par ord om Jan Beyer og om den udvikling, Handelshøjskolen har undergået i løbet af hans tid som rektor. Gennem deres øjne kaster vi nu et lille blik tilbage på de forgangne år med Jan Beyer ved roret.

Øget fokus på forskning

På begge fakulteter udtrykker man stor tilfredshed med det samarbejde, der har været med ledelsen i Jan Beyers rektorperiode, og der lægges især stor vægt på den positive udvikling, der er sket inden for forskningen på Handelshøjskolen.

- Jan Beyer har formået at støtte godt op om aktiviteterne på begge fakulteter. Han har vist stor åbenhed over for det humanistiske område og har med god opbakning i form af bl.a. støtte til ansøgninger været medvirkende til den positive udvikling, der er sket på forskningsområdet, siger dekan <st1:PersonName w:st="on">Wolfgang Koch</st1:PersonName> og får medhold fra professor Morten Pilegaard fra Center for Medicinsk Fagsprog:

- Om man som fakultet, forskningscenter eller medarbejder tør og ikke mindst har mulighed for at tage udviklingsvejen, afhænger i høj grad af den øverste ledelses indstilling. I Jan Beyers tid som rektor har vores fakultet og ikke mindst jeg selv været privilegeret i kraft af den tillid, han har vist. Center for Medicinsk Fagsprog er blevet etableret, og et professorat sponsoreret af Danmarks Erhvervsforsknings Akademi er blevet placeret på Handelshøjskolen. At det er lykkedes at få igangsat denne udvikling, der har givet Center for Medicinsk Fagsprog en stærk position i forsknings- og udviklingslandskabet og har ført til en række store eksterne bevillinger, skyldes i høj grad den venlige lydhørhed og det risikoparate ledelsesmod, vi har mødt fra øverste hold, siger Morten Pilegaard.

Styrket Bibliotekets image

Også på Biblioteket har man nydt godt af samarbejdet med Jan Beyer.

- Jan har deltaget aktivt i både interne og eksterne arrangementer med Biblioteket og har derfor været meget synlig for vores interessenter. Vi har igennem de sidste år fået et rigtigt stærkt image, som Jan Beyer i høj grad har været med til at bygge op, siger overbibliotekar <st1:PersonName w:st="on">Tove Bang</st1:PersonName> og tilføjer, at Jan Beyer generelt har sørget for at være meget deltagende i Bibliotekets hverdag, hvilket har haft stor betydning for personalet.

International profilering og partnerskab med erhvervsliv

Jan Beyers evne til at etablere kontakter med det omgivende samfund, såvel nationalt som internationalt, har haft positiv indflydelse på Handelshøjskolen. Især for Det Erhvervsøkonomiske Fakultet har det skabt banebrydende resultater.

- Via sit engagement i internationale organisationer har Jan i høj grad medvirket til at gøre Det Erhvervsøkonomiske Fakultet og Handelshøjskolen som helhed synlig. På det grundlag fik vi i 2001 vores midlertidige EQUIS-akkreditering, der jo som bekendt i 2004 er blevet til en fuld akkreditering. Samarbejdet med erhvervslivet er blevet stærkt udbygget i Jan Beyers tid, bl.a. via etableringen af et erhvervsleder- og alumnipanel, og Handelshøjskolen fremstår nu endegyldigt som erhvervslivets universitet, siger dekan <st1:PersonName w:st="on">Steen Lund-Thomsen</st1:PersonName> og tilføjer, at Jan Beyer derfor kan være stolt af den tid, han har været en del af Handelshøjskolens ledelse og de spor, han har efterladt.

Disse synspunkter deles også af erhvervslivet selv. Ifølge Michael Holm, der er administrerende direktør for software-virksomheden Systematic, har Handelshøjskolen ændret sit image markant fra at være en forholdsvis lukket institution til et moderne universitet i partnerskab med det danske erhvervsliv.

- Jan Beyer har medvirket til at åbne Handelshøjskolen op for erhvervslivet. Takket være nyt design, øget fokus på kommunikation og en generel satsning på at styrke forholdet til erhvervslivet via f.eks. tilbud om videreuddannelse, har Handelshøjskolen formået at skabe et image som et moderne og åbent universitet, udtaler Michael Holm. Hvor relationen før bestod i et såkaldt leverandør-aftagerforhold af kandidater, er Handelshøjskolen blevet til et sted, hvor erhvervslivet aktivt søger hen for at få viden.

Imødekommende og nærværende leder

Når talen falder på Jan Beyer, er der især én udtalelse, der går igen. Mange husker ham for at være en meget imødekommende og menneskelig leder, der har skabt en åben og uhøjtidelig ledelsesstil.

- Jan Beyer har ikke kun fokuseret på tal og resultater, men også på menneskerne i organisationen, udtaler dekan <st1:PersonName w:st="on">Wolfgang Koch</st1:PersonName>, Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation og får medhold fra Thomas Frid fra Regnskabsafdelingen:

- Som rektor har Jan Beyer båret anførerbindet og har ledt Handelshøjskolen op i en bedre division, fortæller Thomas Frid, overassistent i Regnskabsafdelingen, og henviser dermed også indirekte til Jan Beyers indsats som målmand på Handelshøjskolens fodboldhold. Jan Beyers støtte og initiativer til både faglige og sociale arrangementer for medarbejderne kombineret med hans fokus på åben kommunikation har medvirket til at styrke mange medarbejderes tilhørsforhold til Handelshøjskolen. Jan rummer mange af de egenskaber, en moderne leder skal have: han er tillidsvækkende, imødekommende og en god lytter, understreger Thomas Frid.

Denne fornemmelse for betydningen af de bløde værdier har bl.a. også givet sig udtryk i Jan Beyers støtte til Handelshøjskolen kunstudvalg "Kommers".

- Jan har bakket godt op om kunstudvalget. Da vi forrige år fik mulighed for at erhverve to vidunderlige, store billeder af kunstneren Teddy Sørensen, gik vi straks til Jan, som reagerede hurtigt og beslutsomt ved at give os det fornødne beløb fra rektors kasse, fortæller <st1:PersonName w:st="on">Kurt Pedersen</st1:PersonName>, institutleder på Institut for Ledelse.

De studerendes rektor

Jan Beyers fornemmelse for menneskerne omkring ham har også haft stor betydning for hans relationer til de studerende.

- Både i hans tid som dekan og som rektor har Jan Beyer fokuseret på at styrke samarbejdet med de studerende, og de gode relationer, der er til dem i dag, er i bund og grund hans fortjeneste, siger dekan <st1:PersonName w:st="on">Steen Lund-Thomsen</st1:PersonName>. Denne udtalelse understøttes af administrationschef for Studenterlauget <st1:PersonName w:st="on">Søren Høgsberg</st1:PersonName>s ord om Jan Beyer:

- For at sætte nogle tillægsord på Jan, så er han karakteriseret ved at være rar, nede på jorden og meget behagelig at være sammen med. Han har været en vigtig del af det team, der bakker godt op om Studenterlauget, og som hvert år stiller hele skolen til rådighed i rusugen og støtter os med en virkelig pæn sum penge. Jan Beyer har i det hele taget været god til at støtte de studerende. Et godt eksempel var, da han uventet troppede op til et evalueringsmøde om årets rusuge og roste rusinstruktorerne for deres arbejde. Det betød virkelig meget for dem, slutter <st1:PersonName w:st="on">Søren Høgsberg</st1:PersonName>.

MGE