Tilfredsstillende tilfredshedsundersøgelse

En netop gennemført tilfredshedsundersøgelse viser, at de studerende generelt er tilfredse med Handelshøjskolen

Resultaterne fra tilfredsundersøgelsen tegner et positivt billede af de studerendes syn på deres studiested. Godt 1300 studerende har deltaget i undersøgelsen, og svarene ligger i den pæne ende af skalaen.

Dekan for uddannelse Peder Østergaard– De studerendes tilfredshed er stigende i forhold til tidligere undersøgelser. Der er naturligvis nogle områder, hvor vi kan gøre tingene bedre – bl.a. i forhold til de fysiske rammer, hvor de studerende efterlyser flere lokaler. Dette område vil jo blive stærkt forbedret, når vi får de nye faciliteter på Musikkonservatoriet og den nye bygning. Der er også en række udviklingspunkter i forhold til uddannelserne, som vi skal kigge nærmere på. Den måde vores undervisning foregår på skal udvikles, og dette område hænger også sammen med vores fysiske rammer – eller manglen på samme. Vi har simpelthen brug for mere plads, så vores undervisningsformer kan udvikle sig, understreger dekan for uddannelse Peder Østergaard, der har taget initiativ til tilfredshedsundersøgelsen.

MBA får topkarakterer

Et område, der skiller sig mærkbart ud i undersøgelsen, er den Executive MBA-uddannelse, som scorer rigtig gode points.

- Evalueringerne af vores MBA-uddannelse er virkelig gode. Dette hænger naturligvis sammen med, at vi på denne uddannelse har langt flere økonomiske ressourcer end normalt og derfor har mulighed for at gøre tingene rigtigt - med interaktiv læring, mere tid til den enkelte studerende og så videre. MBA'en viser, at vi, når vi sætter alle sejl til, er i stand til at nå et rigtigt højt kvalitetsniveau, forklarer Peder Østergaard.

Internationale studerende er mest positive

Både danske og internationale studerende har deltaget i undersøgelsen, og tilfredsheden med Handelshøjskolen gør sig især gældende blandt den sidste gruppe. På alle områder undtagen forventninger til studiet og loyalitet over for Handelshøjskolen (se nedenfor for uddybning af disse begreber) er de internationale studerende mere positive end de danske.

- De udenlandske studerendes tilfredshed siger en del om kvaliteten af såvel vores fysiske rammer som vores uddannelser sammenlignet med udenlandske universiteter. I forhold til resten af Europa klarer vi os rigtigt godt, understreger Peder Østergaard. Den positive evaluering fungerer ikke blot som en motivationsfaktor internt på Handelshøjskolen – den kan også udnyttes, når vi markedsfører vores uddannelser i udlandet, at vi ved, at de studerende, der kommer hertil, er tilfredse.

Studentertilfredshedsundersøglse

Konkret om undersøgelsens spørgeramme

Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema med spørgsmål inden for følgende områder:

  • De studerendes opfattelse af Handelshøjskolens image – herunder om skolen er nytænkende, har god kontakt til erhvervslivet, er international etc.
  • Deres forventninger til studiet og Handelshøjskolen generelt.
  • Hardware – ikke-menneskelige forhold såsom faciliteter, studiernes opbygning, fagudbud etc.
  • Software – menneskelige forhold såsom undervisernes kvalifikationer, forholdet til medstuderende etc.
  • Værdiopfattelse – bl.a. i forhold til fremtidige karrieremuligheder.
  • Generel tilfredshed med at være studerende på Handelshøjskolen.
  • Loyalitet over for Handelshøjskolen – bl.a. hvorvidt de studerende vil anbefale Handelshøjskolen til andre eller vil vende tilbage efter studierne og benytte sig af kursus- og videreuddannelsestilbud.

MGE

Oops, an error occurred! Code: 202209290322098f262747