Tilmelding til reeksamen (vinter 17/18)

Er du ikke bestået, har du været syg eller er du udeblevet fra en eksamen? Så er du selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen i perioden 6.-8. februar 2018.

02.02.2018 | Kathrine Raagaard Nielsen

Du skal selv tilmelde dig reeksamen, hvis du ikke bestod, er udeblevet fra eller har været syg til den ordinære eksamen.

Du tilmelder dig til reeksamen via www.mit.au.dk (studieselvbetjening). Der er åbent for tilmelding til reeksamen i Stads i perioden 6.-8. februar 2018.

Vær opmærksom på, at der grundet IT-vindue ikke er mulighed for at tilmelde sig til reeksamen d. 7 februar  i perioden kl. 15-21.

Være opmærksom på følgende regler:

  • Du bliver IKKE automatisk tilmeldt reeksamen. Du skal selv tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage.
  • Afmelding af reeksamen kan IKKE ske efter tilmeldingsperioden er afsluttet d. 8. februar 2018.
  • For at kunne deltage i reeksamen, er det en forudsætning, at du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ask Aarhus BSS Student Services - studentservices.bss@au.dk

Du skal selv orientere dig om tid og sted for din reeksamen - det gør du på  Studieportalen for Erhvervsøkonomi

Eksamensplanen forventes offentliggjort sidst i uge 6.

Med Venlig Hilsen
Aarhus BSS Studier

Studerende