Udfordring at skabe internationalt samarbejde

27.10.2009 | kiblPå cand.merc.-linjerne IB og SOL går man målrettet efter at få danske og internationale studerende til at snakke sammen og samarbejde. Derfor har man startet et initiativ, hvor man mikser de studerende på tværs af nationaliteter og lader dem arbejde sammen hele semestret. Initiativet rummer både muligheder og udfordringer.

Udfordringen med at få danske og internationale studerende til at samarbejde på tværs er velkendt blandt de fleste undervisere. I faget " Applied Business Research Methods", som udbydes på de to cand.merc.-linjer i henholdsvis International Business (IB) og Strategy, Organisation and Leadership (SOL) forsøger man dog at komme udover disse barrierer og få de studerende til at arbejde mere sammen. Det gør man ved fra start at blande de studerende i grupper på tværs af nationaliteter og lade dem arbejde sammen gennem hele semestret.

- På den måde kommer de studerende til at kende hinanden fra start, og de får kompetencer i at samarbejde med mennesker, som er anderledes end dem selv. Målet er også, at de studerende får en mere indgående viden om forholdene i hinandens hjemland og får diskuteret hinandens forskellige tilgange til fx metode. På sigt tror vi på, det kan det gøre de studerende bedre i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige metode for deres projekter, siger professor Henning Madsen, der er cand.merc.-koordinator for IB- og SOL linjerne.

Nødvendig kompetence at kunne samarbejde på tværs
Han tilføjer, at kompetencerne, som de studerende opnår ved at samarbejde er helt nødvendige, når de senere skal have et job i erhvervslivet, fordi det her forventes, at man kan samarbejde med forskellige medarbejdergrupper og kollegaer med andet nationalt tilhørsforhold, når man skal arbejde på at realisere virksomhedens mål.

Besværligt eller givende for de studerende?
Men hvordan oplever de studerende den tvungne gruppeopdeling? Fra flere lyder tilbagemeldingen, at idéen med tvungen gruppeopdeling er god, men at der er en del udfordringer forbundet med at arbejde sammen på tværs af nationale baggrunde.

- Jeg synes idéen er god, men den har desværre ikke fungeret i praksis på mit hold. Problemet var især, at de danske studerende allerede havde haft tre semestre med metode, mens mange af de internationale studerende aldrig før havde beskæftiget sig med metode. Der var derfor selvsagt klare niveauforskelle. Derudover var sprogbarrieren et stort problem. Mange danskere havde ikke talt engelsk siden gymnasiet og var derfor ikke vant til at skulle tale engelsk i det daglige, siger studerende på cand.merc. IB, Amalie Fryd.

Andre studerende er dog mere begejstrede for initiativet. Rasmus Lauritsen og Rita Jámbor, som også læser cand.merc. IB og kommer fra henholdsvis Danmark og Ungarn fortæller:

- Vi har set det som en fordel at samarbejde. Vi har oplevet, at Danmark har en meget teoretisk tilgang til metode, hvorimod den ungarske er mere praktisk orienteret. Det har været en styrke, at vi har kunnet kombinere de to tilgange. Ved at lære om hinandens forskellige opfattelser og viden, har vi også fået en ekstra dimension på vores studier. Gruppearbejdet hjalp os også med at lære hinanden at kende.

De to har nu valgt at skrive speciale sammen og siger, at de forskellige nationale tilhørsforhold ikke volder problemer, så længe begge parter er fokuserede, hårdtarbejdende og overholder deadlines.

Med til intromøderne
Foruden tvungen gruppeopdeling inviterer man også de danske studerende med, når man holder introduktionsmøder for de internationale studerende på de to linjer. Målet er her at skabe en bedre forståelse for de udfordringer, som studerende fra andre lande møder, når de kommer til Danmark.

Yderligere information
Professor Henning Madsen
Tlf.: 89 48 63 52
E-mail: hem@asb.dk

Studerende Amalie Fryd
E-mail: amaliefryd@hotmail.com

Studerende Rita Jámbor
E-mail: jambor.rita@gmail.com]

Studerende Rasmus Lauritsen
E-mail: rasmuslauritsen@hotmail.com

Studerende