Udfordringer og perspektiver i ASBs nye fremtid

Hvad kommer der til at stå på eksamensbeviset? Bliver Cand. Merc.-studiet bevaret? Og hvor kommer undervisningen til at foregå fremover? Få svar på disse spørgsmål og en række andre i interview med de to dekaner for hhv. ASB og Det samfundsvidenskabelige Fakultet.


Onsdag eftermiddag den 23. juni var dekan Børge Obel fra Handelshøjskolen og dekan Svend Hylleberg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samlet for at svare på spørgsmål omkring den nærtstående fusion og overgangen til et samlet Aarhus School of Business and Social Sciences. Samtalen var præget af stor enighed og gejst fra de to dekaner, som ser mange og store perspektiver i det kommende samarbejde – især for de studerende.

Hvilke perspektiver er der for de studerende i den nye Aarhus School of Business and Social Sciences?

Fusionen vil først og fremmest betyde en generel styrkelse af de eksisterende uddannelser, så det kommer til at betyde meget for de studerende. Først og fremmest kommer der en stærkere forskningsbasering af undervisningen, men derudover forventer vi bestemt også at kunne tilbyde flere valgfag. Der er også et stort potentiale for, at vi kan udvikle nye uddannelsestyper med en større bredde, end den vi kender nu. Samtidig vil det nye samarbejde sikre, at det bliver meget nemmere at tage fag på tværs.

Men fusionen samler vi vores forskningsområder, og skaber et rigtig godt grundlag for at skabe nogle nye uddannelsestyper og fag – både på dagsstudierne og vores efter-videre-uddannelser.

Generelt er det sådan, at der hvor ASB er stærke, er SAM mindre stærke og omvendt. Vi er et godt match, og hvis folk er villige til at flytte sig lidt, så kan vi sammen skabe noget rigtig godt. Vi forventer bestemt at kunne tiltrække flere studerende.

Hvordan sikrer vi, at de eksisterende stærke brands hos ASB og SAM ikke forsvinder?

Der har været meget snak om 'brandværdier' frem mod beslutningen den 17. juni. Både ASB og SAM har nogle stærke brands, og vi er overbevidste om, at det er muligt både at bevare dem og skabe nogle nye stærke brands. Vores eksistens er afhængig af vores studerende, og vi ønsker derfor naturligvis at bevare de gode uddannelsesbrands, som vi har nu. Vi skal ikke alene kunne tiltrække studerende til vore uddannelsesprogrammer - vores færdiguddannede kandidater skal også kunne afsættes, så der er to markeder, vi skal tage hensyn til.

ASB har traditionelt markedsført sig som en samlet enhed, mens SAMs brands er meget stærkt knyttede til de individuelle institutters stærke uddannelser. Vi skal naturligvis diskutere, hvordan vi fremover bedst sikrer, at vi bevarer det bedste. Det er ikke en diskussion, som vi alene skal tage på vores hovedområde – det er også noget, der skal diskuteres på de øvrige kommende hovedområder og på Aarhus Universitet generelt.

ASB har jo en EQUIS-akkreditering, som er vigtig at beholde – og som på sigt skal dække hele det nye hovedområde. Hvordan kommer det arbejdet til at foregå?

Vi håber på at få en EQUIS-akkreditering af hele det nye hovedområde igennem forholdsvist smertefrit. SAM mere end lever op til de kvalitetskrav, der stilles – dog kan der blive behov for at formalisere, systematisere og synliggøre denne kvalitet. En del af processen bliver at skabe et godt internationalt aftagerråd, som dækker bredden i vores uddannelser og forskning. Det bliver en meget synlig proces - og en øvelse, som får den sidegevinst, at vi kommer til at lære hinanden bedre at kende.

Hvad kommer der til at stå på eksamensbeviserne fremover? Og hvornår kommer der til at stå det nye navn?
Der kommer til at stå det samme på eksamensbeviserne fremover, hvad angår uddannelser, men naturligvis med det nye navn for hovedområdet. Vi forventer, at det nye navn kommer til at stå på beviserne pr. 1. februar 2011.

Hvad med de uddannelser, som overlapper? F.eks. jurauddannelserne og cand.merc. og cand.oecon. – vil de blive slået sammen?

Vi ønsker at bevare alle vores eksisterende uddannelser og de stærke brands, som de hver især står for, og vi vil derfor fortsat have f.eks. forskellige økonomiske og juridiske uddannelser. Så det er et klart og tydeligt "nej" til sammenlægning af uddannelserne. Men vi forventer da, at forskerne og underviserne vil blive samlet og placeret sammen i den nye organisation.

Hvor mange studienævn skal det nye hovedområde have?

Vi har ikke noget bud på et egentligt antal. Det vigtigste er at skabe en struktur, der muliggør tværfaglighed og bevægelse mellem fagområderne. Administrationen af studierne skal ensrettes, og en måde at gøre det på kunne være at etablere en fælles studieadministration med reference til prodekanen for uddannelse. Hvis vi etablerer en god struktur, kan vi sikre, at studienævnene bruger tiden på at forbedre studierne, i stedet for at kæmpe med meritsager og dispensationer. Og så er det naturligvis vigtigt, at de studerende er repræsenteret.

Hvordan vil I sikre, at det bliver lettere at tage fag på tværs af institutterne?

Vi skal sikre os, at studienævnene arbejder sammen, og at f.eks. ECTS-systemer og skemaer er kompatible, så det er praktisk muligt at tage fag på tværs. Og så skal vi ellers i gang med at se på, hvordan vi kan få tingene til at hænge sammen. Det bliver en krævende proces, da butikken jo skal køre, samtidig med at vi laver ændringer. Vi skal sørge for at skabe fremgang og forandring, samtidig med at vi producerer og passer driften. Det kræver ressourcer og tid. Vi skal naturligvis også sørge for, at de studerende bliver oplyst om de kombinationsmuligheder, der er.

Hvordan vil I sikre, at kommende studerende ved, hvad de får, hvis de vælger en uddannelse ved Aarhus School of Business and Social Sciences?

De kommende studerende ved præcis, hvad de får hos Aarhus School of Business and Social Sciences. Det sikrer vi ved at bevare de gode uddannelser, som vi kender i dag. Det er det, som er vores udgangspunkt: godt brandede uddannelser, som giver efterspurgte færdiguddannede kandidater.

Der er nogle fagområder, som ligger i grænsefladerne mellem de nye hovedområder, fx antropologi og de merkantile sproguddannelser. Hvad tænker I om deres fremtidige placering?

Vi kan ikke sige noget nu om, hvordan disse fag vil blive organiseret. Der bliver nedsat en koordinationsgruppe med rektor som formand, som skal se på, hvordan vi løser den problemstilling. Det vigtige er at finde en løsning, som tilgodeser og styrker de eksisterende uddannelser, og som giver mulighed for samarbejde på tværs af hovedområderne, så vi undgår knopskydninger på det interne uddannelsesmarked.

Vil undervisningen blive flyttet væk fra ASB?

På grund af den vækst vi oplever i øjeblikket, ville det faktisk ikke have været muligt at blive, hvor vi er, selvom vi ikke var blevet lagt sammen. Fra efteråret skal studerende på ASB til at følge forelæsninger i Storcenter Nord og på Det Teologiske Fakultet. På længere sigt (dvs. omkring 2012 regner vi med, at der vil blive mulighed for at samle hele det kommende hovedområde i det nordøstlige hjørne af universitetsparken.

 

>> Denne version er et uddrag af hele interviewet med de to dekaner med fokus på de ting, der er relevante for studerende på ASB. Læs hele interviewet her.

>> Har du spørgsmål, som du ikke har fået svar på her? Skriv til asbss@asb.dk

 

 

Oops, an error occurred! Code: 202303300417026e50caa9