Update - personlige skemaer for foråret er klar i januar

Desværre er det nødvendigt at justere på tidligere udmeldte datoer for, hvornår de personlige timeplaner kan ses, da der har været nogle systemmæssige udfordringer.

20.12.2012 | Camilla Ransborg Kirkegaard


Forudsat at arbejdet nu forløber uden yderligere udfordringer, så forventes de personlige timeplaner at kunne ses på de opdaterede datoer. Skulle der ske ændringer, vil vi informere løbende.

Inden de personlige timeplaner er klar, vil kurserne blive skemalagt. Derfor vil de blive offentliggjort løbende, og kunne findes i timeplan-systemet ved søgning i kategorien "Kurser" på titel.

  • Jura:                                               7. januar
  • CM (Jur.)*                                        7. januar
  • CM (Jur.)                                        11. januar (er ændret til 15. januar)
  • Statskundskab                               11. januar (er ændret til 15. januar)
  • Psykologi                                       21. januar
  • Erhvervsøkonomi (HA/CM)                11. januar (er ændret til 15. januar)
  • Økonomi (Soc./Oecon.)                   11. januar (er ændret til 15. januar)
  • Erhvervskommunikation                   18. januar (er ændret til 23. januar)

 * Følgende fag: International skatteret (4620220041), Fast ejendom (4629720304), Arbejdsret (4629620604), Kollektiv arbejdsret (4620720130), EU External Trade (420122U004). Fagene er delt mellem Jura og Cand.Merc. Jur. og de optræder derfor på to skemaer.   


Ny procedure for skemaplanlægning

Som hovedregel har antallet af studerende på de enkelte hold betydning for, hvilke lokaler, der skal bookes, og derudfra bliver undervisningstiderne placeret. Planlægningen begynder, når tilmeldingsperioden er overstået. Det er derfor vigtigt, at alle studerende altid tilmelder sig undervisningen i tilmeldingsperioden, så man ud fra tilmeldingerne kan se, hvor mange studerende, der skal være på de enkelte hold.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at Studieadministrationen via studieadm.bss@au.dk

Studerende