Valg til studienævn, bestyrelse og akademisk råd 2009

21.10.2009 | paa

Der er udskrevet valg til de fire studienævn, bestyrelsen og akademisk råd. Opstillingsperioden løber fra den 26. oktober til den 5. november 2009.

Opstillingslister kan hentes på www.au.dk/valg, hvor de studerende også kan se, om de står på valglisterne. Nærmere information om antal pladser i de forskellige kollegiale organer kan ses på Studieinfo eller på www.au.dk/valg. Opstillingslister kan afleveres på Aarhus Universitets Valgsekretariat, scannes ind og sendes som pdf-fil til Valgsekretariatet eller afleveres personligt hos Per Aarup i B15 senest den 3. november 2009, kl. 12.00.

Selve valget afholdes fra den 23. - 26. november 2009 og sker elektronisk fra hjemmesiden www.au.dk/valg.

Studerende