Vi skal gøre mere for at få dimittenderne i arbejde

23.09.2004

Bestyrelsesformand Erik HøjsholtBestyrelsesformanden bekymret over de høje ledighedstal

- Vi kan ikke leve med, at 30 % af nyuddannede cand.merc.'er går arbejdsløse. Det må vi gøre noget ved.

Det er en tydeligt engageret bestyrelsesformand for Handelshøjskolen i Århus, der har taget emnet om ledighed op.

- Virksomhederne ved for lidt om, hvad vores dimittender kan. Især mindre virksomheder har ikke tradition for at ansætte akademikere. Derfor skal vi ud og fortælle dem, hvad vores dimittender kan bidrage med. Møder de vores studerende i forbindelse med praktik, projekter og studenterjobs, kan det være med til at bane vejen for et job, den dag den studerende står med eksamensbeviset i hånden, mener Erik Højsholt, der således gør sig til fortaler for, at de studerende skal i kontakt med erhvervslivet så tidligt som muligt.

Tidlig kontakt til erhvervslivet vigtigt
Erik Højsholt mener, at det kan være svært som ungt menneske at beslutte sig for en specialisering, inden man har været ude og arbejde. I tråd med mange andre erhvervsfolk er han tilhænger af, at bachelor- uddannelserne skal åbne folks horisont og være bred. Det ideelle ville være et ophold i en virksomhed, inden man vælger specialisering.

- Mine egne fire børn er gået efter det, der interesserede dem. To er inden for it, en er tømrer og en læser design. Hvor man ender henne i sidste ende, afhænger jo ikke kun af, hvad man har læst, men i lige så høj grad af, hvad man ellers indeholder af kompetencer, siger Erik Højsholt, der selv er nået til tops via et miks af efter- og videreuddannelse bl.a. med HD fra HHÅ, kurser på IMD og andre business schools samt naturligvis mange års praktisk erfaring. Han er en stor tilhænger af livslang læring og forsøger hvert år at bruge mindst en til to uger på forskellige former for efteruddannelse.

Vi skal satse på høj kvalitet
Erik Højsholt understreger, at vores dimittender fortsat skal være eftertragtede ude i virksomhederne.

- Det kan vi bedst sikre ved at satse på høj kvalitet i alt, hvad vi laver – både inden for forskning og uddannelse. Vi skal være anerkendte og sikre et godt omdømme. Det høje faglige niveau er det, der skal adskille os fra andre udbydere på uddannelsesmarkedet og samtidig gøre os interessante i et internationalt perspektiv, mener Erik Højsholt. Han erkender dog dilemmaet i, at de studerende både skal opnå faglig dybde og tæt kontakt til erhvervslivet i løbet af de få år, de er på Handelshøjskolen.

- Bestyrelsen vil naturligvis ikke gå ind og blande sig i den daglige drift og tilrettelæggelse af studierne. Men det er vores opgave at udstikke nogle visioner og retninger for institutionen, siger Erik Højsholt sluttelig, inden han tager afsked med INLINE-redaktionen og kan vende sig mod de ventende arbejdsbunker.

- Jeg har tit overvejet, om jeg skulle få mig en hobby eller dyrke mere sport. Men det er jo svært at finde en hobby, der kan slå et godt og interessant arbejde, slutter Erik Højsholt.