Vindere kåret i oversætterkonkurrence

To grupper cand.ling.merc-studerende deltog i starten af april i finalen i en case competition i samarbejde mellem Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK) og to lokale oversættervirksomheder. Nu er vinderne blevet kåret – det foregik ved en mindre reception på ASB fredag d. 28. april.

Selve finalen foregik hos hver af de to partnervirksomheder, Oversætterhuset A/S og scantext oversættelser aps. Her fik grupperne seks timer til at løse en opgave som dem, virksomhederne sædvanligvis arbejder med. Det gav en lærerig smagsprøve på, hvordan det er at arbejde med det, der studeres til hverdag.

- Det var meget realistisk – også fordi vi sad ude på virksomheden. Vi er nok alle tre ret perfektionistiske normalt, men det var der simpelthen ikke tid til her på grund af tidspresset, fortæller Krestina Nielsen.

Gruppekammeraten Merete Hvas tilføjer:

- Det var en lang tekst, vi skulle nå at oversætte på seks timer. Kvaliteten kunne måske også være blevet bedre, hvis vi havde haft mere tid til at finpudse – men det er jo godt at prøve at være presset. Sådan er det jo i virkeligheden.

Finalisterne beskriver konkurrencen som en kæmpeoplevelse, der både har været sjov og udfordrende.

vinderne af konkurrencen
Peter Frost fra IKT-afdelingen overrækker præmier til vinderne: fra venstre Krestina Nielsen, Vinni Mortensen og Merete Hvas. Merete går på Translatør/Tolk-profilen, og Krestina og Vinni går på profilen International Informationsmedarbejder, men supplerer med fag fra TT-profilen. Vinderne kunne gå hjem med hver deres HP lomme-PC, venligst sponseret af IT-virksomheden Kerfi A/S.

Vindergruppens opgave:
Gruppen skulle oversætte en engelsk præsentations- og salgsbrochure for en større pumpeproducent med aktiviteter i hele verden. Brochuren skulle være målrettet til indkøbsansvarlige inden for segmentet.

Spændende projekt
Også erhvervspartnerne har været begejstrede for projektet og gav grupperne rosende ord med på vejen. En anerkendelse, der betyder meget for de studerende, der vægter ordene ekstra tungt, når de kommer fra en professionel i branchen.

Annette Lassen, som er leder af tolkeafdelingen i Oversætterhuset, fortæller:

- Det har været et spændende projekt at være med i, og det har især været interessant at se de studerendes faglige niveau og den forskel, der er på studiesituationen og det virkelige arbejde.

De to finaleopgaver blev vurderet af en bedømmelseskomite bestående af undervisere fra Handelshøjskolen i Århus og repræsentanter fra erhvervspartnerne. Der blev i bedømmelsen lagt vægt på, at teksten skulle fungere i Danmark og ikke bære præg af at være oversat. Herudover skulle kundens ønsker og behov tilgodeses.

Yderligere oplysninger
Lektor Anne Schjoldager
Institut for Sprog og Erhvervskommunikation
Tlf. 89 48 63 45
E-mail: asc@asb.dk

Oops, an error occurred! Code: 20230206020407cf3e5524