Registreringsformular: Opgavetitel (foreløbig) og vejleder / Bachelorprojekt

Registrering

I denne registreringsformular skal du udfylde oplysninger om bl.a. foreløbig opgavetitel samt valg af (ønsket) vejleder til dit bachelorprojekt. Hvis du ikke kan finde en vejleder inden tilmeldingsfristen udløber, skal du blot registrere dig med en foreløbig opgavetitel og en beskrivelse af projektet (synopsis). Du vil så efter deadline for tilmeldingen få tildelt en fagligt relevant vejleder af instituttet.

Hvis din vejleder ikke står i dropdown-menuen er det fordi vedkommende som udgangspunkt ikke er tilgængelig. Hvis du alligevel har en aftale med vedkommende, skal du blot skrive navnet på vejlederen under 'Bemærkninger'.

Deadline for registrering er 1. december.

Når du har udfyldt formularen vil du blive bedt om at bekræfte dine oplysninger. Du vil først derefter modtage en kvittering på din AU e-mail, når din registrering er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i formularen. Vær opmærksom på at din AU e-mail starter med dit studienummer, eksempelvis: 2017XXXXX@post.au.dk.

Såfremt du vælger at skrive bachelorprojekt med en medstuderende, skal I udfylde registreringsformularen sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver gruppe). Vær opmærksom på at det kun er den, der står angivet som 'Studerende 1', der vil modtage jeres fælles kvittering per e-mail.

Registration form: Preliminary title, problem statement and supervisor / Bachelor's Thesis

Registreringsformular / Registration form
Vejleder / Supervisor
Der er indgået aftale med vejleder / Agreement has been made with supervisor*
Studerende 1 / Student 1
Studerende 2 / Student 2
Studerende 3 / Student 3
Studerende 4 / Student 4
Gruppeoplysninger / Group information
Antal gruppemedlemmer / Number of group members
Kun for Oecon studerende: / Only for Oecon students:
-