Speciale - cand.merc. og cand.merc.aud.

Du kan finde en kursusbeskrivelse for specialet i kursuskataloget. Der er oprettet identiske kursusbeskrivelser for hvert institut:

Semestret, hvor du skriver dit speciale Frist for registrering af vejleder, foreløbig titel og problemformuleringAfleveringsfrist

Afleveringsfrist 2. eksamensforsøg*

Afleveringsfrist 3. eksamensforsøg*

Foråret1. december1. juni1. september1. december 

Efteråret**

1. juni1. januar1. april1. juli   

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved. hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg  (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

**Gælder kun for studerende, der selv har ansøgt om at skrive speciale allerede på 3. semester eller studerende, der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.   

Registrering af vejleder, (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering.  Derefter bør du kontakte en underviser eller forsker inden for det fagområde, som du har valgt, med henblik på at denne kan vejlede dig i forbindelse med opgaveskrivningen. Den faglige vejleder skal godkende titel og problemformulering.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').  

Ønsker du at skrive speciale sammen med en medstuderende fra en anden cand.merc.-linje, skal du og din eventuelt kommende specialemakker kontakte Jeres respektive linjekoordinatorer, da de skal godkende, at Jeres fælles emne kan ligge inden for begge cand.merc.-linjer.   

Inden ovenstående deadlines skal du/I via registreringsblanketten angive din/jeres faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din/Jeres problemformulering inkl. teori og data.

Formålet med, at du som studerende så tidligt som muligt skal tage stilling til netop ”Problemformulering inkl. teori og data”, er, at dette har betydning for dit valg af vejleder og for at potentielle vejledere kan vurdere om de er den rette vejleder på dit/jeres projekt. I forbindelse med din egen afklaring af problemfeltet bliver det således også lettere for dig selv at finde den rette vejleder.  Derudover bruger koordinatorerne, sammen med dit forslag til titel, også feltet til at se, om emnet ligger inden for din cand.merc.-linjes fokus.  

I princippet er det indmeldte i registreringsblanketten dit bedste bud på en problemformulering på det givne tidspunkt i processen, så det er selvsagt ikke bindende, men skal bl.a. bruges til, at koordinatorerne kan finde en vejleder for de studerende, som per 1. december ikke har fundet en vejleder.

Bemærk at du kun skal anvende den elektroniske registreringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg.  

Specialeregistreringsblanket (link aktiveres igen op til næste tilmeldingsperiode) 

For cand.merc.aud.-studerende

Bemærk venligst, at såfremt du ønsker en vejleder fra Juridisk Institut, bedes du orientere dig i vejlederlisten fra Institut for Økonomi, som du finder nedenfor.

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester af kandidatuddannelsen med afleveringsfrist 1. juni. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni finde en vejleder og tilmelde dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 6 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Formelle krav og retningslinjer for skriftlige opgaver

De formelle krav (antal anslag m.v.) finder du i kursusbeskrivelsen for dit speciale.

I retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og om hvordan du undgår plagiering.  

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Aflevering af speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i hhv. WISEflow og Theses@bss. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. fordi det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow
Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit speciale. Afleveringsfristen er 1. juni klokken 12.00. Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit speciale, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Theses@bss
Du skal også uploade dit speciale i Theses@bss.

Theses@bss er Aarhus BSS - Aarhus University Library's digitale arkiv, hvor man finder alle digitale specialer.

Selvom specialet er fortroligt, skal du stadig uploade til Theses@bss, men det vil ikke være tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån.

(NB: For cand.merc.aud.-studerende vælges den danske version af upload-formularen (skiftes i øverste højre hjørne i formularen) for at kunne vælge cand.merc.aud.-uddannelsen).

Fortrolige specialer
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af specialet. 

Når du uploader dit speciale i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Når du uploader dit speciale i Theses@bss, har du mulighed for at angive, om du ønsker at specialet skal være fortroligt og dermed ikke tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån.

Aflevering fra 15.-31. maj
Specialer, som afleveres i WISEflow i perioden 15.-31. maj, vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Mundtligt forsvar
Instituttet vil via mail eller Blackboard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg, og 2. eksamensforsøg går automatisk i gang. Du skal nu udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Som bilag til specialet skal du vedlægge en kort redegørelse for, hvordan den ændrede problemformulering er forskellige fra den problemformulering, der blev arbejdet med under det første eksamensforsøg. Dette skal dokumenteres ved underskrift af vejleder. Vedlægges bilaget ikke afvises specialet, hvilket medfører, at der ikke kan foretages en bedømmelse af specialet, og du har brugt et eksamensforsøg.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg, og 3. eksamensforsøg går automatisk i gang. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Som bilag til specialet skal du vedlægge en kort redegørelse for, hvordan den ændrede problemformulering er forskellige fra den problemformulering, der blev arbejdet med under det andet eksamensforsøg. Dette skal dokumenteres ved underskrift af vejleder. Vedlægges bilaget ikke afvises specialet, hvilket medfører, at der ikke kan foretages en bedømmelse af specialet, og du har brugt et eksamensforsøg.

Hvis specialet ikke bestås

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg, og næste eksamensforsøg går automatisk i gang. Du skal nu udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder.  Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Som bilag til specialet skal du vedlægge en kort redegørelse for, hvordan den ændrede problemformulering er forskellige fra den problemformulering, der blev arbejdet med under det tidligere eksamensforsøg. Dette skal dokumenteres ved underskrift af vejleder. Vedlægges bilaget ikke afvises specialet, hvilket medfører, at der ikke kan foretages en bedømmelse af specialet, og du har brugt et eksamensforsøg.