Speciale - cand.soc.

Specialet er den mest selvstændige del af din kandidatuddannelse. Specialet kan tage udgangspunkt i empirisk materiale eller en systematisk undersøgelse af en teoretisk emne baseret på eksisterende litteratur. Du kan finde mere information om specialet i fagbeskrivelsen 'Master's thesis' i AU's kursuskatalog.

Du er automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Specialet afslutter som udgangspunkt uddannelsen.

Aflevering - forårssemester

Tidslinje:

 • Frist online tilmeldingsblanket: 1. december
 • Tildeling af vejleder: December eller januar
 • Frist for aflevering af problemformulering: Aftales med vejleder
 • Afleveringsfrist 1. forsøg: 1. juni
 • Afleveringsfrist 2. forsøg 1. september
 • Afleveringsfrist 3. forsøg 1. december

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Aflevering - efterårssemester

Tidslinje

 • Frist for online tilmeldingsblanket: 1. juni
 • Tildeling af vejleder: Start juni
 • Frist for aflevering af problemformulering: 15. august
 • Afleveringsfrist 1. forsøg: 1. januar
 • Afleveringsfrist 2. forsøg: 1. april
 • Afleveringsfrist 3 forsøg: 1. juli

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer dit speciale indenfor tidsfristen, bliver du automatisk tilmeldt dit andet eksamensforsøg.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Problemformuleringen revideres, men skal fortsat ligge indenfor samme emneområde. Den nye problemformulering skal godkendes af din vejleder. 

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. 

Hvis du ikke afleverer dit speciale her (dit andet eksamensforsøg), gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg. Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.    
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Din vejleder vil informere dig om årsagen til denne bedømmelse og vejlede dig i, hvordan du kan forbedre dit speciale, så du kan opnå en bedre karakter og dermed bestå. Du skal herefter aflevere en revideret problemformulering, som fortsat skal ligge indenfor samme emneområde. Den reviderede problemformulering skal sendes direkte til din vejleder.

Hvis du ikke består dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

I forbindelse med andet og tredje eksamensforsøg, skal problemformuleringen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 28, stk. 8, revideres i samarbejde med din specialevejleder. Dvs. at der skal afleveres et bilag med en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvordan problemformuleringen er ændret.

Du finder afleveringsfristerne for 1., 2. og 3. eksamensforsøg i boksene herover.