Speciale - cand.soc.

Specialet er den mest selvstændige del af din kandidatuddannelse. Specialet kan tage udgangspunkt i empirisk materiale eller en systematisk undersøgelse af en teoretisk emne baseret på eksisterende litteratur. Du kan finde mere information om specialet i fagbeskrivelsen 'Master's thesis' i AU's kursuskatalog.

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.  Specialet afslutter som udgangspunkt din uddannelse. 

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid. 

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Der er dog én undtagelse: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg, og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Bemærk: Pga. studiefremdriftsreformen er der forskellige krav til specialets omfang alt efter om du er indskrevet på en kandiatuddannelse før eller efter 1. september 2015. 

Indskrevet efter 1. september 2015

Specialet må maks. fylde 80 standardsider; normalt er et speciale mellem 50-80 standardsider. Skriveperioden bliver tilsvarende reduceret til fire måneder. Vejledningen kan starte seks måneder forud for afleveringsdatoen. Du finder de vigtigste frister i boksene herunder.

Sommeraflevering

Tidslinje

 • 31. oktober: Automatisk registrering til specialet
 • 1. december: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start december: Tildeling af vejleder
 • 15. januar: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. februar: Start på skriveperioden
 • 1. juni: Afleveringsfrist for det færdige speciale (se WISEflow)

Vinteraflevering

Tidslinje

 • 15. maj: Automatisk registrering til specialet
 • 1. juni: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start juni: Tildeling af vejleder
 • 15. august: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. september: Start på skriveperioden
 • 2. januar: Afleveringsfrist for det færdige speciale (se WISEflow)

Afleveringsfrister og eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale indenfor tidsfristen, bliver du automatisk tilmeldt dit andet eksamensforsøg. Problemformuleringen skal fortsat ligge indenfor samme emneområde. Den nye problemformulering skal godkendes af din vejleder. Når den nye problemformulering er godkendt, fastsættes en ny afleveringsdato, som ligger tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist (som var dit første eksamensforsøg).
Hvis du ikke afleverer dit speciale til dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Bliver et speciale bedømt til karakteren 00 eller -3, dvs. ikke bestået, har du brugt et eksamensforsøg. Du modtager en mail, hvori du informeres om den nye afleveringsfrist.

Din vejleder vil informere dig om årsagen til denne bedømmelse og vejlede dig om, hvordan du kan forbedre dit speciale, så du kan opnå en bedre karakter og dermed bestå. Du skal herefter aflevere en revideret problemformulering, som fortsat skal ligge indenfor samme emneområde. Den reviderede problemformulering skal sendes direkte til din vejleder.

Hvis du ikke består dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.