Formalia

Den fulde beskrivelse af regler og formalia omkring specialet finder du her:


En standardside = 2400 anslag (inkl. mellemrum).

Det følgende tæller ikke med:

  • Titelside
  • Indholdsfortegnelse
  • Bibliografi/kildehenvisning
  • Appendix

Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

  • Titel (på dansk og engelsk)
  • Studieretning (cand. oecon eller cand. soc.)
  • Forfatterens navn
  • Vejleders navn
  • Afleveringsfrist (dato)
  • Specialet må offentliggøres: ja/nej

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).