Tilmelding

Administrativ tilmelding
Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Der er dog én undtagelse: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Registrering af emne
Du skal også udfylde en online registreringsformular
, som der linkes til på denne side, når formularen åbnes. Du modtager en kvittering på e-mail, når tilmeldingen er indsendt korrekt. HUSK at du skal anvende din AU mail!

Sidste frist for at udfylde registreringsformularen er kl. 12.00 henholdsvis den 1. december og den 1. juni.

Særligt for Økonomi (cand. oecon.)
Bemærk at mindst én skriftlig opgave på kandidatuddannelsen skal afleveres som en individuel opgave.
Speciale, topics og projektfag regnes i denne forbindelse som skriftlige opgaver.
Se mere under punkt 3.5 i din studieordning.