Vejleder

Din specialevejleder skal være en af de fastansatte undervisere ved Institut for Økonomi (ECON) eller Institut for Virksomhedsledelse (MGMT).

Studerende, som ønsker at benytte en ekstern vejleder, dvs. en vejleder, der ikke er ansat ved et af de to ovennævnte institutter, skal indsende en dispensationsansøgning, hvori de begrunder behovet for en ekstern vejleder. Ansøgningsblanket: DK  / UK

Eksterne vejledere godkendes kun i særlige tilfælde.

Det er ikke muligt at modtage vejledning forud for starten på specialeskrivningen.