Corona

Studerende på Aarhus BSS

 • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Brightspace. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Eksamen

Regeringen har den 17. december holdt pressemøde med forslag til nye restriktioner for at begrænse den stigende COVID-19-smitte i samfundet. FAQ'en vil blive opdateret.

Alle medarbejdere og studerende har fået direkte besked pr. mail.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. isolation, mistanke om smitte eller har konstateret smitte med COVID-19

Hvis du i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger er i isolation, får symptomer på COVID-19 eller er blevet smittet med COVID-19, må du ikke deltage i fysiske aktiviteter på universitetets campus. Du kan læse de generelle retningslinjer for, hvordan du forholder dig ved isolation, smitte og mistanke om smitte i afsnittet om ”Symptomer og smitte” på  AU’s generelle infosider om corona.

Praktisk information i forbindelse med eksamener på Aarhus BSS

Hvis du ikke må deltage i fysiske aktiviteter på universitetets campus, kan du her se, hvordan du skal forholde dig i forhold til eksamener:

 • Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, skal du ikke møde op, hvis du er i isolation, har symptomer eller har konstateret smitte med COVID-19. Her kan du blive afmeldt din skriftlige eksamen med fysisk tilstedeværelse og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

Du afmelder dig eksamen ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest på eksamensdatoen. Her skal du søge om at blive afmeldt din eksamen med mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen. Som dokumentation skal du vedlægge ovenstående tro-og-love-erklæring eller et positivt testsvar, hvis der er tale om konstateret smitte. Testsvaret må maksimalt være 14 dage gammelt.

 • Mundtlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Hvis der er tale om en mundtlig eksamen, og vurderer du, at du vil kunne gennemføre din mundtlige eksamen online, kan du kontakte instituttet inden kl. 7.00 på dagen og forhøre dig, hvorvidt det er praktisk muligt og fagligt forsvarligt at konvertere din mundtlige stedprøve til onlineformat. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring eller et positivt testsvar, hvis der er tale om konstateret smitte. Testsvaret må maksimalt være 14 dage gammelt.

Her kan du finde kontaktinformation på dit institut:

Du kan se, hvilket institut din eksamen er tilknyttet, i din eksamensplan på studerende.au.dk under menupunktet ”eksamen”.

Hvis det ikke er muligt for instituttet at omlægge din mundtlige eksamen til et onlineformat, skal du søge om at blive afmeldt din mundtlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

Du afmelder dig eksamen ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest på eksamensdatoen. Her skal du søge om at blive afmeldt din eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring eller et positivt testsvar, hvis der er tale om konstateret smitte. Testsvaret må maksimalt være 14 dage gammelt.

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, og vurderer du, at du er i stand til at gennemføre din eksamen, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende. Ellers følger du retningslinjerne i afsnittet ”Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse”.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en særlig risikogruppe, der forhindrer eller begrænser din mulighed for deltagelse i fysiske eksamener, kan der være grund til at tage særlige forholdsregler. Du kan opnå dispensation på baggrund af en individuel vurdering af de konkrete forhold. I lighed med andre sygdomme, skal du kunne fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring, der beskriver de særlige forhold.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at bruge egne værnemidler til eksamen, hvis du finder det nødvendigt eller tilrådeligt.

Du kan i ganske særlige situationer søge om dispensation til tiltag ifm. gennemførslen af din stedprøve. Vurderes du i samråd med din læge at have behov herfor, skal du hurtigst muligt ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk. Husk at vedlægge relevant dokumentation fra din læge.

Har dit hjemland indført eller varslet indrejserestriktioner?

Har dit hjemland indført eller varslet indrejserestriktioner af betydning for din planlagte hjemrejse, har du mulighed for at ansøge om dispensation til at blive frameldt din ordinære eksamen (ved skriftlige stedprøver) og få direkte adgang til reeksamen, eller få omlagt din eksamen til online (kun ved mundlige stedprøver). Du ansøger via mitstudie.au.dk. Husk at vedlægge relevant dokumentation, der påviser, at dit hjemland har indført eller varslet indrejserestriktioner af betydning for din planlagte hjemrejse.

Du kan læse mere om muligheden for omlægning af mundtlige eksamener i boksen under punktet "Eksamen" i boksen omJeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. isolation, mistanke om smitte eller har konstateret smitte med COVID-19”

Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, melder du dig syg ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk. Dette gælder uanset, om der er tale om COVID-19-relateret sygdom eller anden sygdom. Får du konstateret smitte med COVID-19, kan du indsende et positivt testsvar som dokumentation. Testsvaret må maksimalt være 14 dage gammelt.

Du kan læse mere om sygdom ved eksamen på denne side.

Hvordan håndteres censor og eksaminators tilstedeværelse

 • Hvis censor er forhindret i at møde fysisk op på campus grundet retningslinjerne om COVID-19, men kan deltage ved eksamen, medvirker cencoer online.
 • Hvis eksaminator er forhindret i at møde fysisk op på campus grundet retningslinjerne om COVID-19, men kan deltage ved eksamen vurderer instituttet hvorvidt eksamen kan omlægges til online

Coronapas

 • Et gyldigt coronapas er en forudsætning for at deltage i eksamen med fysisk fremmøde.
  Ved alle skriftlige stedprøver med tilsyn skal du fremvise dit coronapas, inden du går ind.
 • På Aarhus BSS er det standard til alle mundtlige eksaminer at fremvise coronapas sammen med sit studiekort.

Hvilken eksamensform kan jeg forvente til vintereksamen 2021/22?

En stor del af eksamenerne på Aarhus BSS vil blive omlagt til onlineeksamener i januar 2022. Udvalgte eksamener vil fortsat blive afviklet fysisk på campus i det omfang, myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt. Her vil praktiske prøver samt eksamener uden hjælpemidler som udgangspunkt blive prioriteret.

Opdaterede eksamensplaner med tid og sted er offentliggjort, og du kan nu orientere dig i, hvilke eksamener det drejer sig om for dit vedkommende. Du finder eksamensplanerne på din studieportal – studerende.au.dk – under ”Eksamen”.

Vi vil igennem eksamensperioden nøje følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer for afvikling af eksamener. Vi tager derfor forbehold for, at der kan ske ændringer i eksamensplanen. Vi opfordrer til, at du løbende orienterer dig i din eksamensplan og i WISEflow.

I de tilfælde, hvor vi kan gennemføre eksamen med fysisk fremmøde, vil eksamensaktiviteterne blive gennemført i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse. Det betyder, at:

 • Studerende og medarbejdere bærer mundbind eller visir. Dog kan det tages af, når man sidder ned ved eksamen.
 • Coronapas skal fremvises.
 • Der er sprit tilgængeligt.
 • Der er særligt fokus på god udluftning.
 • Det tilstræbes, at der kan holdes op til 2 meters afstand. Eksamensvagter kan bede de studerende om at holde afstand.
 • Hvis en eksamensvagt, eksaminator el.lign. oplever, at der er en studerende til stede, som har synlige symptomer, må de bede den studerende om at gå igen.

Krav om mundbind og coronapas på Aarhus BSS
Vær opmærksom på, at du fra den 19. december 2021 skal bære mundbind, når du færdes indendørs på universitetets lokaliteter. Det gælder på alle fællesarealer. Dog kan du tage mundbindet af, når du sidder ned, ved eksamen og undervisning. Derudover skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas, når du opholder dig på og deltager i fysiske eksamensaktiviteter på campus. Du kan også bidrage til smitteforebyggelsen på Aarhus Universitet ved at lade dig teste inden ophold på campus. Du kan læse mere om retningslinjer for coronapas på denne side.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer på eksamensdagen, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge både, hvis du ikke kan logge på Zoom og få adgang til venterummet i god tid inden eksaminationens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer, der opstår før din eksamen er påbegyndt, skal du tage kontakt til Aarhus BSS IT Support. Her skal du huske at angive dit telefonnummer, så supporteren kan tage kontakt til dig.
 • Hvis de tekniske problemer forhindrer din deltagelse i eksamenen eller gør at eksamenen bliver afbrudt, skal du straks kontakte din eksaminator via mail og gerne oplyse dit telefonnummer.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig via Zoom inden for 5 minutter eller forbindelsen mistes gentagne gange, afbrydes prøven.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt, der typisk vil ligge umiddelbart efter at de andre studerende i faget er blevet eksamineret.
 • Hvis dette ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i prøven ved næste udbud.
 • Uanset hvad, har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Vi anbefaler, at du altid orienterer dig i eksamensplanen, som ligger på din studieportal under ”Eksamen”. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen og, om din eksamen er planlagt med eller uden hjælpemidler.

 • Alle skriftlige prøver med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamener. Vær opmærksom på, at hvis din omlagte eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en online mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Hvis din eksamen skal foregå online, kan det være en god idé at forberede sig på eksamen under helt nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på i eksamensplanen på din studieportal under ”Eksamen”.
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Du kan læse mere om digitale eksamener på Aarhus BSS under menupunktet ”Eksamen” og ”FAQ – Digital eksamen”. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen. Dette kan du læse mere om på denne side under ” Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?”
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Du kan finde mere information i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen” og i venstremenuen på din studieportal under ”Eksamen” og ”Eksamenssnyd”
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia

Hvor kan jeg læse mere om digitale eksamener?

Du kan lære mere om digital eksamen på din studieportal under menupunktet ”Eksamen” og ”Digital eksamen”. Her kan du blandt andet finde en FAQ med de vigtigste spørgsmål og svar.

Er din skriftlige stedprøve omlagt til en hjemmeprøve, afvikles den som en almindelig hjemmeprøve (WHAI) i WISEflow. Se vejledningen til hjemmeprøver her.

Jeg har søgt om forlænget tid til eksamen, og nu er eksamen blevet omlagt. Gælder dispensationen også til den omlagte eksamen?

Har du fået tildelt ekstra tid til en stedprøve, som nu er konverteret til en hjemmeopgave af samme varighed, vil den ekstra tid blive lagt til din hjemmeopgave. Inden eksamensdagen skal du tjekke, at den ekstra tid er registreret korrekt i Wiseflow. Er tiden ikke registreret korrekt, skal du hurtigst muligt kontakte studieadministrationen på mail bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk

Min ordinære eksamen til vinter er blevet omlagt. Hvad betyder det for reeksamen?

Hvis din ordinære eksamen i januar er blevet omlagt ifm. corona-situationen, vil reeksamen som udgangspunkt blive omlagt til samme eksamensform. Enkelte eksamener kan dog blive afviklet i den oprindelige form. Eksamensformen vil fremgå af eksamensplanen på din studieportal under menupunktet "Eksamen".

Studieliv

Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

Læs universitetets fælles retningslinjer her

Trivselspulje til genstart af studielivet

Aarhus BSS har afsat en pulje af midler til at genstarte studielivet i 2021 og styrke trivslen blandt de studerende efter en lang periode med coronanedlukning.

Trivselspuljen til genstart af studielivet kan søges af studenterorganisationer og -foreninger, som ønsker støtte til aktiviteter med et fagligt-socialt indhold, der bidrager til fællesskabet blandt de studerende.

Der er to ansøgningsrunder i 2021.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: Mandag-fredag kl. 8.00-15.00
 • Personligt fremmøde: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal


Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: Mandag-fredag kl. 8.00-15.00
 • Personligt fremmøde: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal