Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskravet på HA, BSc og BA i Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

For bacheloruddannelserne i HA, BSc og BA i Erhvervsøkonomi (med tilvalg) skal du bestå følgende fag for at opfylde kravet til førsteårsprøven:

  • Matematik (5 ECTS)
  • Statistik (5 ECTS)
  • Eksternt Årsregnskab (10 ECTS)
  • Organisationsadfærd (10 ECTS)

Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg i førsteårsprøverne, og du har ikke mulighed for at framelde dig fagene, med mindre du får dispensation.

Hvis du ikke består ved første eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Består du heller ikke ved andet eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig det sidste eksamensforsøg i august. Du kan læse mere om reeksamen og sygeeksamen her på din studieportal.