Plagieringkontrolsystemet URKUND

Som studerende på Aarhus BSS bliver dine opgaver og eksaminer screenet i plagieringskontrolsystemet Urkund. Systemet er en integreret del af det digitale eksamenssystem Wiseflow (bss.au.dk/digitaleksamen).

Urkund screener opgaver op mod materialer fra forlag og tidligere opgaver, der har været screenet i Urkund (herunder også opgaver fra samme eksamenssæt) samt materiale fra internettet.

Resultatet af opgavescreeningerne i Urkund vil være tilgængeligt for din underviser/eksaminator og censor på den pågældende eksamen. 

Undgå plagiering
AU Library har samlet en række ressourcer til dig, der guider dig i forhold til citationspraksis og referencehåndtering, så du har styr på disse aspekter i dit akademiske arbejde og opgaveskrivning.

På siden her kan du finde links til tutorials, quizzer, links og videoer, der fortæller meget mere om emnet: http://library.au.dk/studerende/plagiering/

Desuden er pjecen: ”Kom sikkert gennem eksamen: Guide for studerende om eksamenssnyd” (udarbejdet af Uddannelsesjura, UJ, på Aarhus Universitet): http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1207/  god at læse igennem, inden du skriver opgaver eller går til eksamen.