Specialelæseplads

Specialelæseplads ved Institut for Økonomi

En række individuelle læsepladser er tilgængelige for kandidatspecialestuderende ved Institut for Økonomi. De gives kun til oecon, FIN, SOC, AUD, FIB, LOG, BI, og IEC studerende, der skriver speciale, og bevis på, at du skriver dit speciale (studieunderskrift el. karakterudskrift med ECTS) skal vedlægges ansøgningen.

Ved tildelingen vil der blive givet fordel til studerende i en social eller personlig situation, som på en eller anden måde begrænser deres studieaktivitet, f. eks. børn eller sygdomme. I tilfælde af sygdom, skal en lægeerklæring (vedlægges ansøgningen.  

Efterår (01.06 - 01.12)

Ansøgningsfrist: 15. maj

Ansøgning svar: 1. juni 

Forår (01.12 - 01.06)

Ansøgningsfrist: 15. november

Ansøgning svar: 1. december 

Du finder yderligere information på Blackboard

Eller kontakt Administrativ koordinator, Thomas Stephansen, e-mail: tstephansen@econ.au.dk

Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse

 

 

I forårssemesteret er en række læsepladser tilgængelige for specialestuderende på Institut for Virksomhedsledelse.

Læsepladserne tilbydes til specialestuderende på B2B, IB, IM, INNO, ITKO, Oecon (med MGMT-vejleder), MAC, MACC, MAR eller SOL.

Hvis du er interesseret i en læseplads, bedes du udfylde dette ansøgningsskema og sende det til studyspace@mgmt.au.dk

Vær opmærksom på, at:

  • Hvis du har en medforfatter, er det et krav, at I ikke forstyrrer de andre studerende i rummet - det er ikke et mødelokale. Ellers mister du retten til at benytte læsepladsen.
  • Studerende, der får tildelt en læseplads, har et fælles ansvar for at holde rummet renligt. Du mister retten til at benytte læsepladsen, hvis dette krav ikke bliver opfyldt.
  • Læsepladserne er tilgængelige i forårssemesteret fra 1. februar til 1. juni.
  • Du kan ikke komme i betragtning til en læseplads, hvis du ikke er i gang med at skrive dit speciale. 

Foråret (01.02 - 01.06)

  • Ansøgningsfrist: 1. november – 1. december 
  • Svar på ansøgning: 15. december 

Send venligst din ansøgning til studyspace@mgmt.au.dk