Cand.merc. linjeskift

Skift linje på cand.merc.

Som studerende på cand.merc. er det muligt at søge om at skifte til en anden linje. Du kan kun skifte til en linje, hvor der er plads.

Deadline for ansøgning er den 15. september kl. 23.59.  

For at søge om at skifte linje skal du:

 • Log ind i mitstudie.au.dk
 • Indsend en ansøgning om dispensation

Vil du skifte linje efter den 15. september?

Står du i en situation, hvor du ønsker at skifte linje efter den 15. september, skal du udmelde dig og søge om optagelse på ny via www.kandidat.au.dk.

Vi anbefaler det ikke og det kan være forbundet med mange konsekvenser at udmelde dig og søge ind igen.

Du skal være opmærksom på at:

 1. Hvis du vælger at søge om optagelse på en anden cand.merc. linje, er der nogle særlige regler i forhold til din nye indskrivning, som du skal være opmærksom på.  Ansøgningsfrister og procedure for ansøgning kan du finde på www.kandidat.au.dk
 2. En ændring af dit studie får betydning for din SU. Du skal kontakte SU for at få vejledning herom.
 3. Du skal være opmærksom på, at de fag, som du har brugt eksamensforsøg i, vil blive flyttet med over på den nye linje, hvis du bliver optaget på ny.
 4. Optagelse på en ny linje forudsætter, at fagene fra den gamle linje enten kan indsættes som valgfag, eller skal kunne erstatte/træde i stedet for et obligatorisk fag. Der kan på nogle fag på forskellige linjer være et fagligt overlap uden at der er ækvivalens mellem fagene. I det tilfælde vil fag ikke kunne overføres.
 5. Fag, du har bestået eller brugt eksamensforsøg i, overføres ofte som valgfag på 3. semester på den nye cand.merc.-linje. Det betyder, at du ofte ikke vil have mulighed for at komme på udveksling eller i projektorienteret forløb på den nye linje.
 6. Du skal desuden være særligt opmærksom på, at de fag, der følger med (det vil sige fag, som du har brugt eksamensforsøg i). Du kan risikere at fagene er udgået fra uddannelsen, når du når til dit 3. semester på den nye cand.merc.-linje. Det kan have den konsekvens, at du ikke kan afslutte din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du holder dig orienteret omkring sidste eksamensmulighed på overførte fag mv.
 7. Din maksimale studietid på den nye linje bliver beregnet på ny ud fra, hvor meget og hvilke elementer du mangler på uddannelsen.
 8. Tjek om der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Adgangsbegrænsning betyder, at du ikke er garanteret optagelse, når du søger ind igen, selv om du opfylder adgangskravene. Du kan her læse mere om udvælgelseskriterier. Adgangsbegrænsning er annonceret på kandidat.au.dk
 9. Du kan kun bruge dit retskrav til at komme ind på uddannelsen én gang, efterfølgende vil din mulighed for optagelse afhænge af ovenstående punkter, samt hvor mange andre ansøgere, der søger om optagelse det pågældende år.

Der vil muligvis være flere konsekvenser/risici for dig, som vi ikke på forhånd kan tage højde for.