Sommerkurser

Få en international oplevelse og kant til dit CV  

Hvor vil du hen?

+ Gratis sommerskoler i Europa og Asien

+ Fx. Gratis til Finland med stipendie

+ Ansøgningsdeadline 15. marts

2021 destinationer - ansøgningsfrist 15/3

Nedenfor kan du se hvilke universiteter du kan søge om at komme til i sommeren 2021. 

I tabellen kan du se hvilket niveau der udbydes kurser på, hvor mange ECTS kurserne er på og også om universitetet planlægger at afholde det On-Site, kun online eller en kombination.
På flere af universiteterne vil der først blive taget en beslutning senere på foråret omkring, om kurserne er online eller On-Site. Du kan holde dig orienteret på universiteternes hjemmeside.
Der forventes ikke tilføjelser, dette er den endelige liste for 2021. 

Europa 

Universitet Land By ECTS Pladser Niveau Mode Scholarship
University of Tampere Finland Tampere 2-5 4 BA/MA On-Site Yes*
University of Jyväskylä Finland Jyväskylä 5 5 BA/MA On-Site Yes*
LUISS Italien Rom 4 4 BA/MA Online No
Utrecht University Holland Utrecht 1-13 2 BA/MA Online & On-Site No
Humboldt Summer Uni Tyskland Berlin 5-8 3 BA/MA To be confirmed No

*Hvis du får en plads på denne destination vil du også automatisk få et Nordlys stipendie (70 EUR om ugen + 330 EUR til at dække rejseudgifter). Stipendiet gives dog kun hvis kurserne foregår i Finland og ikke hvis de omlægges til online.

Asien

Universitet Land By ECTS Pladser Niveau Mode Scholarship
Nanyang Technological University Singapore Singapore 5 3 BA/MA On-Site No
SMU Singapore Singapore 6-7.5 4 BA Online & On-Site No
Chinese University of Hong Kong Kina Hong Kong 6 10 BA Online No

Sådan søger du

Step 1: Hvor går turen hen?

Start med at find din drømmedestination, alt efter hvad du læser, kan du været lidt begrænset af, hvilke kurser universiteterne udbyder. Men der skulle gerne være kurser der er relevante for alle studieretninger på AU, dog ikke nødvendigvis på alle universiteter.

Brug lidt tid på at orientere dig på de forskellige sommerskolers hjemmesider som vi linker til og find et par stykker der har interesse. Du kan prioritere ligeså mange destinationer som vi har, men tænk over at der skal være fagligt og evt. også geografisk match med dine interesserer, inden du søger. Du finder den fulde liste over destinationer her.

Step 2: Forhåndsgodkendelse

Når du har fundet ud af, hvor du gerne vil hen og du har fundet de specifikke fag du er interesseret i, er det tid til at søge om en forhåndsgodkendelse. En forhåndsgodkendelse er, når dit studienævn beslutter at du gerne må tage et specifikt fag uden for AU og at dette fag kan erstatte fx et valgfag på AU.

Du søger forhåndsgodkendelsen ved at gå ind på MIT.AU.DK selvbetjeningen og under ansøgninger og igen under ansøgninger til studienævn i højre nedre hjørne er der et link der hedder ”Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU”.

Under Hvilken uddannelse vil du tage fag/forløb på? Kan du skrive ”sommerskole”.

Studienævnet skal som regel bruge en fagbeskrivelse for faget, som du skal uploade under ” Upload og vedhæft dokumentation”. Denne skal være så detaljeret som muligt og du bør kunne finde fagbeskrivelser på værtsuniversitetets hjemmeside.

Læg også mærke til ECTS sammensætningen af fag når du søger. På nogle sommerskoler kan du blive nødt til at tage mere end et fag for at få nok ects point , orienter dig om muligheden ved værtsuniversitetet. På AU vil der altid blive rundet ned til nærmeste 5, så hvis du tager et 7,5 ects point fag vil det blive overført som 5 osv. og minimum du skal tage for at kunne få overført til AU er 5 ects.

Derfor hvis et universitet udbyder fx. 2 ects points fag vil du skulle tage tre for at kunne få noget overført. 

Der kan være lang sagsbehandlingstid ved nogle studienævn, og det kan være frustrerende at vente på svar, men det er desværre et krav at du har en forhåndsgodkendelse før at vi kan sende dig afsted. Du kan dog godt søge en plads inden du får en forhåndsgodkendelse og efterfølgende sende den, se mere nedenfor.    

Det er ikke alle studerende der kan få en forhåndsgodkendelse inden d. 15/3, for eksempel fordi der mangler literaturlister eller andre ting som sommer universiteterne først offentliggør senere.

Derfor vil studerende uden en forhåndsgodkendelse d- 15/3 ikke blive dårligere stillet end studerende med, så længe en af disse tre dokumenter er uploaded til ansøgningen: 

a)       En forhåndsgodkendelse

b)       En kvittering på, at du har søgt, hvor det fremgår hvilket universitet og hvilke kurser du har søgt at få forhåndsgodkendt.  

Alle ansøgere med et af dissedokumenter på deres ansøgning d. 15/3 vil blive betragtet på lige fod og fordelt via gennemsnit, dog også udfra en konkret vurdering på sandsynligheden for, at du kan få de(t) ønskede fag forhåndsgodkendt senere, hvis det ikke allerede er godkendt. 

Step 3: Søg ved AU

Husk at det er ikke først til mølle, så brug den tid du skal på at finde et par interessante sommerskoler og søg derefter forhåndsgodkendelse(r) og husk at søg inden d. 15 marts, uanset om du har fået din forhåndsgodkendelse eller ej.

-Når du har fundet de destinationer du vil søge og søgt forhåndsgodkendelse, skal du søge online i dette system.

Her vælger du Aarhus University student som student type og vælger de universiteter du vil søge plads på. De starter alle med ” Summerschool abroad” efterfulgt af universitetets navn, så hvis du skriver ”summerschool abroad” i søgefeltet under "course" dukker de allesammen op. I dette trin kan du prioritere to universiteter og senere i step 6/7 kan du så manuelt skrive hvis du har andre prioriteter. Du kan i teorien prioritere blandt alle universiteterne, men tænk over at der skal være fagligt og evt. også geografisk match med dine interesserer, inden du søger.

Alle skolerne er oprettet som BA og 5 ECTS point og med datoerne 1/7-1/9 og Aarhus som location, det betyder ikke at du ikke kan tage MA eller 10 ects fag eller at de foregår i Aarhus, men skyldes udelukkende en teknikalitet i ansøgningssystemet. Det er altid de datoer, ECTS og niveau der står på værtsuniversiteters hjemmeside der er gældende.

Hvis du ikke når at få forhåndsgodkendelsen inden d. 15/3, så kan du stadigvæk godt søge og stadigvæk også godt få en plads, og efterfølgende sende din forhåndsgodkendelse. Hvis du ikke når at få en forhåndsgodkendelse skal du i stedet uploade en kvittering for at du har søgt (fx bare et screenshot af den mail du fik da du søgte eller et screenshot af din ansøgning om forhåndsgodkendelse) i ansøgningssystemet.  

Step 4: Søg ved værtsuniversitet

Efter den 15 marts, vil du få besked fra os om, hvor du har fået en plads. Herefter sørger vi for at fortælle universitetet at du vil ansøge og at du ikke skal betale også videre. Men du skal herefter selv søge ind ved værtsuniversitetet og selv sørge for at søge de rigtige fag inden for deres deadlines, du vil blive oplyst om disse deadlines i en mail fra os. Du kan dog også forvente information direkte fra værtsuniversitetet som du selvfølgelig skal følge nøje. 

Step 5: Gør dig klar

Det er en god ide at vente med at planlægge selve turen til du har et tilsagn om optag fra værtsuniversitetet, selvom du har fået en plads af os, kan det jo være du ikke kan få præcis de fag du skal bruge ved værtsuniversitetet også er det surt at stå med tog/flybilletter og forudbetalt hostel.

Men når du har søgt ind ved værtsuniversitetet og du er blevet optaget på de fag du gerne vil have, så er det tid til at komme i gang med at planlægge transport, bolig også videre.  

FAQ

Hvad hvis jeg ikke når at få en forhåndsgodkendelse inden den 15. marts?

Så kan du stadigvæk godt søge og stadigvæk også godt få en plads, og efterfølgende sende din forhåndsgodkendelse. Ansøgere med en forhåndsgodkendelse d. 15 marts vil dog blive prioriteret over ansøgere uden en forhåndsgodkendelse.

Hvis du ikke når at få en forhåndsgodkendelse skal du i stedet uploade en kvittering for at du har søgt (fx bare et screenshot af den mail du fik da du søgte eller et screenshot af din ansøgning om forhåndsgodkendelse) i ansøgningssystemet.  

Hvordan søger jeg?

Du søger online senest d. 15 marts, se mere information på denne side hvor der også er link til ansøgningssystemet.

Hvilke krav er der til at få en plads?

Du skal kunne læse og begå dig på engelsk på højt akademisk niveau. Derudover skal du have en forhåndsgodkendelse for dit fag, og for at få den skal du samtidig have plads i dit studieprogram til at tage kurserne. Alt efter hvad du læser, skal du altså søge studienævnet om, at få Summer University kurset til at erstatte fx et valgfag, et iv fag eller andet afhængigt af din studieordning.

Derudover kan der være specifikke karakterkrav ved værtsuniversitetet. I så fald vil det stå i beskrivelsen når du klikker på universitetet på denne side.

Hvad er chancerne for at få en plads?

År 2020 og 2021 er første gang vi kører en større samlet indsats for at få flere AU studerende til at rejse ud på sommerskoleophold igennem vores aftaler, så, derfor ved vi det virkelig ikke da vi har svært ved at spå om interessen for pladserne. Men hvis du er åben for dine muligheder og dit studienævn ikke er alt for striks med hvilke kurser du må tage, så vil vi sige at der er rigtig gode muligheder for at komme afsted, da vi har en del pladser.

Får du ikke plads i første omgang vil vi desuden gøre hvad vi kan for, at du kan få en plads et andet sted, hvis du er interesseret i det og du kan få en forhåndsgodkendelse.  

Kan man søge sammen med en man kender?

Ja, det kan man godt, så skal du bare sørge for at have de samme prioriteter som den du vil søge med også skal du notere det i step 6/7 i vores ansøgningssystem under ”Other Information” hvor du skal skrive navnet på den du søger sammen med.

Hvis flere ansøgere end pladser til de(t) universitet(er) i søger ind på, og vi må fordele efter gennemsnit vil det dog være den af jer med det laveste gennemsnit vi fordeler efter. Altså indvilliger du dermed i at vi, på papiret, sidestiller dit gennemsnit med den person du søger sammen med.   

Hvordan fordeles pladserne?

Det er ikke først til mølle, så brug den tid du har brug for på at finde et par interessante sommerskoler og søg derefter forhåndsgodkendelse(r) og husk at søg inden d. 15 marts kl. 12, uanset om du har fået din forhåndsgodkendelse eller ej.

Alle ansøgere med et af disse dokumenter

a)       En forhåndsgodkendelse

b)       En kvittering på, at du har søgt 

På deres ansøgning d. 15/3 vil blive betragtet på lige fod og fordelt via gennemsnit, dog også udfra en konkret vurdering på sandsynligheden for at du kan få de(t) ønskede fag forhåndsgodkendt senere, hvis det ikke allerede er godkendt. Denne vurdering laves på baggrund af om tidligere studerende fra dit studie har fået forhåndsgodkendt fag der og om nødvendigt studienævnets skøn af om du kan få en forhåndsgodkendelse, når alt information om kurset er tilgængeligt. 

Hvis flere ansøgere med forhåndsgodkendelse end pladser, er det herefter gennemsnit. Hvis der både foreligger forhåndsgodkendelse og nøjagtigt samme gennemsnit vil den der er længst på sit studie blive prioriteret. Hvis to studerende har forhåndsgodkendelse, samme gennemsnit og er lige langt på studiet vil der blive trukket lod.    

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Inden d. 8 april, så du kan nå at søge Summer University kurser på AU hvis du ikke får plads og så du kan nå at søge semesterfag fra d. 1 maj.

Hvad hvis jeg ikke får en plads?

Hvis du ikke får en plads, vil du såfremt der er ledige pladser på andre sommerskoler end dem du har søgt, få mulighed for at søge disse i stedet for, info om hvordan og hvornår det foregår vil stå i et eventuelt afslagsbrev.

Hvis jeg tager på sommerskoleudveksling, kan jeg så senere komme på semesterudveksling?

Ja, som udgangspunkt men vær opmærksom på, alt efter hvad du læser, at der kan være et krav om at du har minimum 20 eller 25 ects og måske endda 30 point tilbage i dit studieprogram til semesterudveksling, så hvis det er noget du overvejer på sigt, så tænk over hvor mange point du tager på sommerskole i udlandet.

Hvis du fx tager 15 ects point på sommerskoleophold, kan det betyde at du ikke kan komme på semesterudveksling, så orienter dig på din studieportal om reglerne for semesterudveksling inden du søger/tager på sommerudveksling.

Hvad hvis jeg får en plads på et universitet, men efterfølgende ikke får plads på det fag jeg har fået forhåndsgodkendt?

At vi ”giver dig en plads” ved et universitet, er desværre ikke en garanti for at du kan få plads på et bestemt fag og nogle fag kan eventuelt blive aflyst eller fuldt booket. Og det betyder jo desværre at du kan blive nødt til at søge en ny forhåndsgodkendelse ved det fag du er kommet ind på ved værtsuniversitetet.

Er der nogen jeg kan kontakte eller snakke med for vejledning?

Ja, du er altid velkommen til at sende os en mail på summeruniversity@au.dk eller ringe på 8715000.

Er dine spørgsmål af mere akademisk karakter, såsom, ”kan jeg få dette fag godkendt?”, eller ”Hvad kan dette fag godkendes som?”, er det dog som regel ikke noget vi kan svare på, da det er de fagnære studienævn der beslutter det. Så her kan det være nyttigt at snakke med en studievejleder på dit eget studie istedet.

Jeg mangler et 10 points valgfag, men det universitet jeg vil til udbyder kun fag med lavere antal ECTS?

Nogle universiteter fx. King's i London udbyder som udgangspunkt kun 7,5 ects points fag, og hvis du fx. står og mangler et IV fag eller et 10 points valgfag går det jo ikke helt op.

Men, det er altid op til de lokale studienævn her på AU at vurdere hvad de vil taksere det til, så derfor kan det godt lade sig gøre alligevel hvis dit studienævn godkender, så du skal ikke nødvendigvis lade dig skræmme af det og vi anbefaler at søge en forhåndsgodkendelse uanset hvad og dermed lader det være op til studienævnet at vurdere.

og på Hokkaido fx. udbyder de mange korte kurser på få ects points, hvorfor det kan kræve at mindre puslespil og en forhåndsgodkendelse af en række Hokkaido fag, som dit studienævn så tilsammen godkender som fx. et 10 points valgfag på AU.

Sommerskole på egen hånd

Ud på egen hånd?

Fandt du ikke noget blandt AUs pladser? Så findes der sommerkurser inden for stort set alle faglige emner og i næsten alle lande. Den nemmeste måde at finde oplysninger om sommerkurser rundt om i verden er ved at søge på 'summer school' eller 'summer university' på nettet. Nedenstående hjemmeside kan også være et nyttigt søgeredskab, hvis du søger sommerkurser indenfor Europa: www.summerschoolsineurope.eu

Når du rejser ud på egen hånd, skal du huske, at du sandsynligvis skal betale et deltagergebyr - udover udgifter til rejsen og leveomkostninger. Hvis opholdet forhåndsgodkendes af dit studienævn, kan du dog søge Udlandsstipendiet til at dække deltagergebyret helt eller delvist. Læs mere om udlandsstipendiet i menuen til venstre.

Husk altid at undersøge pris og niveau, inden du melder dig til et sommerkursus!

Der er som regel mulighed for at få rabat på sommerskoler, hvis universitet har en semester udvekslingsaftale med Aarhus University, hvis/når vi får information om sådanne muligheder lægger vi dem i nedenstående tabel. 

Nedenstående tabel er således sommerskoler, som AU's partneruniversiteter afholder og informererer os om, men hvor der ikke findes en egentlig udvekslingsaftale. 

LandByUniversitetECTS tilgængeligeTuition fee €Partner rabatAnsøgningsfrist
IrlandGalwayNational University of Galway62150Nej31.04.2021
TysklandFrankfurtFrankfurt School of Finance and Management51.950-3.50025%01.05.2021
TysklandOldenburgUniversity of Oldenburg60100%01.03.2021
SpanienMadridUniversidad Autónoma de Madrid61.29912,50%31.05.2021
FrankrigParis, Marseille, BordeauxKedge Business School5500-1000Nejførst til mølle princip
FinlandJyväskyläUniversity of Jyväskylä50100%01.03.2021
SchweizZurichUniversity of Zurich61.390Ja25.04.2021
FrankrigToulouseToulouse Business School12-241600100 €23.04.2021
MaltaGozoOFF THE BEATEN TRACK93450Nejførst til mølle princip
TysklandFrankfurtThe European University Viadrina121990400 €15.03.2021
SkotlandGlasglowUniversity of Glasgow7,5980-587510%20.04.2021
ItalienPisaUniversity of Pisa3-10250-1000Nejafhænger af kurset