Ansøgning til AU

Online ansøgning

Du indgiver din online ansøgning om udveksling i MoveOn ansøgningsportalen. Her kan du angive, hvilke universiteter du vil søge en udvekslingsplads på, og du kan uploade evt. påkrævede bilag.

Ansøgningsportalen åbner ca. en måned inden ansøgningsfristen.

Du finder information om AU's partneruniversiteter i MoveOn databasen. Det er vigtigt, at du læser beskrivelsen af de universiteter, du vil søge, grundigt igennem. Det er også vigtigt, at du sikre dig, at de valgte universiteter har fag, som er relevante for dig og din uddannelse. Du skal også huske at tjekke, om nogle af de ønskede universiteter kræver dokumentation for dine sprogkundskaber.

Vær opmærksom på, at du øger dine chancer for at få en udvekslingsplads, hvis du søger bredt. Vi anbefaler, at du søger mindst 5-8 forskellige universiteter. Søg gerne i flere forskellige lande, og undersøg om der er stærke universiteter, som passer til din faglighed, som måske ligger i byer, du ikke kender eller først ikke havde overvejet.

Ansøgningen til AU er kun til AU's interne brug. Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du også skulle søge ind på værtsuniversitet. Du vil automatisk få mere information om dette på din AU email.

Under "Destinationer" i menuen til venstre kan du se en oversigt over ledige udvekslingspladser. Det er vigtigt at du kan ansøger om pladser som står opført på listen for dit studieprogram.

 

Bilag til ansøgning

Obligatorisk bilag - Kandidatstuderende, der ikke har taget deres bachelor på AU: 

  • Bacheloreksamensbevis eller karakterudskrift
  • Hvis din bachelor ikke er fra en dansk institution, skal du også vedlægge en oversigt over det udenlandske karaktersystem.

 

 

Tildeling af udvekslingspladser

Udvekslingspladser fordeles efter karaktergennemsnit umiddelbart efter ansøgningstidspunktet. Hvis du har karakterer fra AU er det disse karakter, der udgør dit karaktergennemsnit. Kandidatstuderende, der endnu ikke har fået karakterer fra AU, skal uploade deres bachelorbevis og herudfra beregnes deres karaktergennemsnit.    

Derudover gælder følgende betingelser for tildeling af udvekslingspladser gennem AU: 

  • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
  • Du skal være studieaktiv
  • Opholdet i udlandet må ikke forlænge dit studie
  • Du skal kunne overføre mellem 20 ECTS og 30 ECTS valgfag fra dit udvekslingsophold. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette inden du tilmelder dig ekstra valgfag, herunder kurser på AU Summer University. Hvis du ikke kan overføre minimum 20 ECTS valgfag vil din udvekslingsplads blive annuleret og dine nominering til partneruniversitetet trukket tilbage.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning om en udvekslingsplads senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Svaret kommer på e-mail. 

Du vil også få en e-mail om, hvilke bilag du skal eftersende samt fristen for at indsende dem.